Tudta-e?
...hogy az AB a legújabb vércsoport? Éppen ezért nagyon ritka, a népesség kevesebb, mint 5%-nál fordul elő. A kaukázusi A és a mongol B típus ,,összeolvadásának'' eredménye.

217. szám - 2022. október

Hivatali stílusunk bonyolultsága

A hivatalos nyelvnek, a hivatali stílusnak közismert sajátsága a bonyolultság, a körülményes megfogalmazás, a nyakatekert szerkezetek, a nehezen áttekinthető mondatok használata. Ez talán még kifejezettebben érvényes a vajdasági magyar hivatalos nyelvre, amely a szerb hivatalos nyelv magyar változataként többnyire fordításos formában jelentkezik.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

7

Hogy mégsem mindig szükségszerű nyakatekert fordulattal élni a fordításban, bonyolultan megfogalmazni valamit, azok a példák igazolják, amelyekben terjedelmes szerb szószerkezetet helyettesíthetünk egyszerű magyar szerkezettel. Közéjük tartozik a szerb naknada zbog odvojenog života od porodice szintagmának különélési pótlék megfelelője (ez mindenképpen jóval tömörebb, mint az, hogy "a családtól való különélésre folyósított térítés"), az obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina megfelelőjeként a közteherviselési kötelezettség, vagy egyszerűen csak közteherviselés (ahelyett, hogy a szerb kifejezést utánozva körülírnánk: "az adó és egyéb közterhek fizetésének kötelezettsége"), vagy a novčana naknada za vreme privremene nezaposlenosti jelentésében funkcionáló munkanélküli segély (fölöslegessé téve az ideiglenes munkanélküliség idején járó pénzbeli térítés megfogalmazást, amely szinte szó szerint megfelel ugyan a szerb kifejezésnek, de nehézkes, és voltaképpen nem mond többet, mint a munkanélküli segély).

Szintetizáló jellegéből eredően a magyar nyelv egyébként is szívesen fejez ki egy szóval olyan fogalmakat, amelyek a szerbben szókapcsolat formájában élnek. A hivatalos nyelv erre is ad számos példát: szerbül katastarska knjiga a neve annak a jegyzéknek, amely az ingatlanokra vonatkozó adatokat, tulajdonviszonyokat és a rajtuk levő terheket tartalmazza, magyarul telekkönyva poreski iznos magyar megfelelője adóösszeg, a poreski obveznik szókapcsolaté adóalany, a poreska stopa nem egyéb, mint adókulcs, a vrste poreza magyar nyelven adónemek.   

Mi üzlethelyiségnek mondjuk azt, amit a szerb nyelv szókapcsolattal poslovna prostorija néven tart számon, a keresőképtelen fogalmát sem egy szóval fejezi ki: nesposoban za privređivanje, továbbá, ami magyarul számlakönyv, az szerbül računska knjiga, a zárszámadás neve završni račun, az árutartaléké robna rezerva, az adóhivatalé služba prihoda.

A meghatározott rendeltetésre fordítható pénzeszközöket a szerb nyelv namenska sredstva alakban emlegeti, a magyar pedig céleszközökről beszél. Hasonló logikával a dodatna sredstva szókapcsolatnak póteszközök a magyar megfelelője, a szerb tarifni broj magyarul nem tarifaszám, hanem díjtételszám, mivel a díjszabásban valamely egységre megállapított díjnak díjtétel a neve a magyar hivatali szóhasználatban. Az ugovor o kreditu hitelről szóló szerződést jelent, a magyarban egy szóval is ki lehet fejezni: hitelszerződés. A javni zajam nyilvános kölcsön is lehetne ugyan, de a magyar nyelvben hagyományosabb (ezenfelül egyszerűbb is) a közkölcsön forma.

Bérleménynek további bérbeadása, illetve kibérlése révén létrejövő jogviszonynak a magyarban albérlet a neve, a szerbben viszont podstanarska zakupnina. A főfoglalkozáson kívül folytatott, rendszerint mellékjövedelemmel járó foglalkozás a mellékfoglalkozás, szerbül sporedno zanimanje. A kézműiparnak vagy kézművességnek nevezett foglalkozást a szerb nyelv az analitikus umetnički zanat formával jelöli meg.

Olykor fordított a helyzet, néha a szerb mondja egy szóval azt, amit a magyar szókapcsolattal fejez ki. Pl. računopolagač: számadási felelős, samodoprinos: önkéntes hozzájárulás, unikat: egyedi darab stb.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor