Tudta-e?
hogy az emberi szervezet víztartalma a kor előrehaladtával csökken? Az újszülött szervezete 72, a felnőtté átlagosan 60, míg az idős emberé 50%-ban tartalmaz vizet.

229. szám - 2023. október

Számítógépes igék

A számítógépek korát éljük, informatikai forradalom szemtanúi vagyunk, amely felülmúlja a műszaki haladás robbanékonyságát. A számítástechnikának magától értetődően megvan a maga sajátos szóhasználata. Nemcsak különleges főnevekkel találkozhatunk, hanem igékkel is.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

3

Az úgynevezett számítógépes igék voltaképpen olyanok, mint a többi ige, csak az a jellegzetességük, hogy a számítástechnikában, a számítógépekkel kapcsolatban használják őket. Némelyikük a köznyelvben is megtalálható, de nem abban a jelentésben, mint a számítógépes nyelvben.

A számítógépes igék közé tartozik például a kódol. Egyrészt azt jelenti, hogy a számítógépen való egyszerű felhasználás céljára megfelelő formát ad az információknak (tehát úgy alakítja át őket, hogy gépi feldolgozásra alkalmasak legyenek), másrészt pedig azt a műveletet is jelölheti, amikor valaki jelentéstől elvonatkoztatott programutasításokat állít össze. A programozók ma már könnyen olvasható és megérthető forrásprogramot készítenek. A programoz ige úgyszintén számítástechnikai értelmű, azt a tevékenységet fejezi ki, hogy valaki egy adott probléma megoldására utasítások összefüggő együttesét állítja össze a számítógép számára, egyébként pedig a tudományos szóhasználatban azt jelenti, hogy valamely terv végrehajtásának részleteit, műveleteit idejük és sorrendjük szerint ütemezi. A tesztel ige számítástechnikai értelme a következő: felkutatja és eltávolítja a programban levő hibákat, általában pedig azt jelenti: kísérleti vizsgálatot végez.

Különlegesebb számítógépes igék is vannak. Például ilyen a futtat. Ez a lóversenyekről ismert ige (jelentése 'lovat versenyen indít') a számítástechnikában arra vonatkozik, amikor egy olyan munkasorozat végzését kezdik meg, amely a kísérletek során megfelelőnek bizonyult. Vagy itt van a beugrik ige. A köznyelvben azt jelenti, hogy 'egy ugrással beveti magát valahova', illetve 'sietve bemegy, menekül', továbbá 'nagyon rövid látogatásra bemegy' vagy pedig 'mások biztatására megfontolás nélkül belefog valamibe', valamint 'hitelt ad, bedől valaminek, valakinek'. Nos, a számítástechnikában arra vonatkozik a beugrik ige, hogy valaki a gépnek adandó utasítássorozatba utólag bekapcsolódik, újabb utasítást iktat az összetett utasításba. Az összeépít számítógépes ige azt a folyamatot fejezi ki igen szemléletesen, amikor különböző személyek által irt programokat egységes programmá szerkesztenek össze.

Más igéknek is sajátos jelentésük van a számítástechnikában. Például a hív igének. A program alkalmazásakor bizonyos eljárást, függvényt, illetve programrészt külön is fel lehet használni, erre szolgál a hívás művelete. A mindennapi szóhasználatban viszont a hív ige egyszerűbb tudattartalmakat fejez ki: felszólít valakit, hogy valamilyen céllal jelenjen meg valahol; kötelesség elvégzésére késztet, sürget valami; telefonösszeköttetést kezdeményez stb. Fontos mozzanat a számítógép munkájában, amikor leolvassa a feldolgozásra szánt adatokat. A leolvasás műveletét az olvasónak nevezett periféria végzi. Ez az adathordozón megadott adatokat egyúttal be is olvassa a számítógép központi tárába. Az eredményt a gép képernyőn kiírja, vagy nyomtatóval megjeleníti.

Amint tapasztalhatjuk, a mindennapos szóhasználathoz viszonyítva kissé szokatlanok a számítógépes igék, de ez nem is csoda, hisz olyan jelentést fejeznek ki, amelyek kevésbé ismertek az átlagember számára, sőt talán egy kissé titokzatosak is. Ettől eltekintve nem vonható kétségbe a számítógépes igék létjogosultsága, hiszen nagyjából megfelelnek azoknak a szakmai céloknak, amelyekre eredetileg is szánták őket.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor