Tudta-e?
Hány féle nyelvet beszélnek a földön? Minden egyes nép a maga nyelvét beszéli és ezen belül is számtalan nyelvváltozatot, nyelvjárást, tájnyelvet. Ezek száma valószínűleg több százezerre tehető, pontosan azonban nem tudjuk, mert még a nemzeti nyelv határvonalai sem állapíthatók meg egykönnyen. Ha a "jelentős mennyiségű ember" által beszélt nyelvek számát akarjuk meghatározni, akkor kb. 3500-at kapunk. A Biblia létező fordításaink a száma legalább 770.

március 13.

GENIUS

A diákverseny eredménye

Alkotmány és állampolgári jogok
MUHI Béla | a szerző cikkei

A Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS - a tehetséges diákokért mozga­lom keretében immár harmadik alkalommal szervezte meg a kétfordulós középiskolai diákversenyt alkotmány és állampolgári jogok témakörből. Az első, írásbeli fordulóban 10 kérdést kellett megválaszolni, majd a legsikeresebb diákok meghívást kaptak a vajdasági szintű szóbeli döntőre. Ezt 2009. április 25-én, szombaton 10 órakor tartották meg az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban. A verseny anyagát a középiskolák végzős osztályaiban használatos Alkotmány és állampolgári jogok című tankönyv, valamint a szervezők által a továbbjutó diákoknak eljuttatott, felkészülésüket segítő szöveggyűjtemények képezték. A döntőn 9 vajdasági középiskola képviseltette magát, a diákoknak 3-3 kérdésre kellett válaszolniuk. Teljesítményüket háromtagú zsűri értékelte: Bozóki Antal magiszter, ügyvéd, szakíró (Újvidék), Vujičić Sava magiszter, szaktanár, közgazdász (Zenta), valamint Klenanc Miklós, negyedéves joghallgató (Szeged-Újvidék).

A döntőn született eredmények a következők:

1. díj: Halasi Laura – Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, Topolya, felkészítő tanára Luhović Tímea;

2. díj (két tanulónak): Fúró Andor – Április 7. Egészségügyi Középiskola, Újvidék, felkészítő tanára Sonja Bandin;

2. díj: Priboj Dianna – Egészségügyi Középiskola, Szabadka, felkészítő tanára Petrović Olga;

3. díj: Tóth Zoltán, Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka.

Dicséretben részesültek: Horvát Melanie – Politechnikai Középiskola, Szabadka, felkészítő tanára Kelemen Ibolya; Konc Szuzanna – Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, Topolya, felkészítő tanára Luhović Tímea; Csizmár Tibor – Közgazdasági-Kereskedelmi Középiskola, Becse, felkészítő tanára Palotás Ágota; Rácz Szabó Dianna – Vegyészeti és Élelmiszeripari Középiskola, Csóka, felkészítő tanára Érics Ildikó; Apró Rita – Műszaki Középiskola, Ada, felkészítő tanára Vastag Róbert; Szőke Richárd – Műszaki Középiskola, Szabadka, felkészítő tanára Török Lídia.

A döntősök oklevélben, könyv- és egyéb értékes jutalomban részesültek, a legjobbak részt vehetnek további hasonló versenyeken is.

A verseny lebonyolítását a következő támogatók tették lehetővé: Vajdaság Autonóm Tartomány Oktatási Titkársága, Szülőföld Alap, Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács, Bozóki Antal.

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben. A rendezvény egyúttal szakmai találkozó is volt a mentorok, a szaktanárok részére, melynek keretében módszertani és szaknyelvi kérdésekről esett szó. Bemutatásra és szétosztásra került Bozóki Antalnak az Alkotmány és (állam)polgári jogok című könyve, valamint ennek CD melléklete, mely a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében épp erre az alkalomra jelent meg a magyarországi Oktatási Minisztérium támogatásában.

Néhány szót még a szervezőkről is. A Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület 2005. február 19-én alakult Újvidéken, mint önálló, az államtól és pártoktól független civil egyesület a diákok, egyetemi hallgatók jogainak megvalósítása, a vajdasági magyar ifjúságnak az anyaországi és a Kárpát-medencei társaikhoz való közelítése érdekében. Célul tűzte ki a fiatalok megismertetését környezetükkel, a világgal, amelyben élnek, továbbá szórakozási és művelődési lehetőségek biztosítása. Az Egye­sületet erélyes drogellenes fellépés jellemzi. Az Egyesület eddig számos sikeres rendezvényt szervezett, és több jelentős projek­tumot valósított meg. Együttműködik más vajdasági ifjúsági és civil szervezetekkel, va­lamint a programjához hasonló célokat és feladatokat megvalósító magyarországi és nemzetközi szervezetekkel. Elnöke Klenanc Miklós.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom 2003 tavaszán indult. Vezetője Muhi Béla fizikatanár, ismeretterjesztő előadások, diákversenyek, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerkesztője, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja. A GENIUS együtt­működik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.


Jöhetnek a kérdések…


Munkában a zsűri


Halasi Laura és Konc SzuzannaTóth Zoltán


Fúró Andor


Priboj Dianna és mentora, Petrović Olga


Csoportkép
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor