Tudta-e?
...hogy Svédországban, Izlandon és Norvégiában teljesen tiltják a mesterséges élelmiszer-színezékeket?

március 13.

Felhívás

III. Alkotmány és állampolgári jogok vajdasági diákverseny

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben.
MUHI Béla | a szerző cikkei

A Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom keretében harmadik alkalommal szervezi meg az egyre népszerűbb és egyre több iskola diákjainak érdeklődését kiváltó Alkotmány és állampolgári jogok elnevezésű kétfordulós vajdasági szintű diákversenyt. A versenyre azok a középiskolás diákok jelentkezhetnek, akik Alkotmány és állampolgári jogok című tantárgyat tanulnak, illetve érdeklődnek a téma iránt. A www.jovofiataljai.org.rs és www.fokusz.info honlapokon 10 kérdés található, ezekre kell rövid válaszokat adni és 2009. február 15-ig elektronikus formában beküldeni a következő címekre:
jovofiataljai@citromail.hu mikike@neobee.net mbb_ns@neobee.net
A legjobb válaszadók meghívást kapnak a verseny döntőjére, melyre 2009. április 25-én 10 órakor kerül sor Újvidéken. További információk a főszervezőktől kaphatók: Klenanc Miklós (063-84-82-094) és Muhi Béla (064-266-00-51).

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben. A verseny egyúttal szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére, melynek keretében módszertani és szaknyelvi kérdésekről lesz szó.

Az írásbeli válogató eredménye:
A III. Alkotmány és állampolgári jogok vajdasági diákverseny szóbeli döntőjére a következő versenyzők jutottak tovább:

Csizmár Tibor
Konc Szuzanna
Tóth Zoltán
Halasi Laura
Pribij Diana
Apró Rita
Fúró Andor
Horvát Melanie
Szőke Richárd
Rácz Szabó Diana

A döntőre 2009. 2009. április 25-én 10 órakor kerül sor az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban (Njegoš utca 22.). A döntőre meghívott diákok nyomtatott és elektronikus formában rögzített anyagokat kapnak a sikeresebb felkészülésük érdekében. A szervezők a szaktanárokat, a versenyzők mentorait is várják, mivel a rendezvény során egyúttal szakmai tanácskozás is lesz. A versenyzők és a mentorok oklevelet, könyvajándékokat kapnak.

I. FORDULÓ (írásbeli) - Kérdések:

1. A jog fogalma, szerepe/funkciója
2. Az alkotmány és a jogforrási hierarchia egymáshoz való viszonya
3. A három klasszikus hatalmi ág és az új, kvázi hatalmi ágak
4. A közvetett és a közvetlen demokrácia intézményei
5. Választási rendszerek
6. Az emberi jogok csoportosítása
7. Az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszere (különböző egyezmények, intézmények, szervezetek)
8. Az autonómia és az önkormányzatiság intézményei Szerbiában
9. Állam- és kormányformák
10. Az Európai Unió kialakulásának története

A kérdésekre adott válaszokat a kitöltött regisztrációs lappal együtt elektronikus formában a következő e-mail címekre kérjük küldeni:
jovofiataljai@citromail.hu mikike@neobee.net mbb_ns@neobee.net

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2009. FEBRUÁR 15.

Forrásanyagként felhasználható Radošin Rajović: Alkotmány és állampolgári jogok című tankönyve, illetve más hasonló témakörű könyvek vagy anyagok az Internetről. Kérhető a mentorok, szaktanárok segítsége is.

A válaszok kérdésenként maximum 10 sor terjedelműek lehetnek (Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság).

A válaszok legyenek lényegretörők. A kérésektől függően a legfontosabb értékelési szempontok általában a következők:
· definíciók, meghatározások
· felosztás, felsorolás
· dátumok, helyek
· nevek, címek
· példák.

A beérkezett munkákat szakbizottság értékeli. A legjobban teljesítő tanulók meghívást kapnak a szóbeli döntőre: Újvidék, 2009. április 25-én 10 órakor Felkészülésükhöz szakmai anyagok kérhetők CD-n vagy nyomtatásban. A szóbeli döntőn előforduló tételek:

A szóbeli döntőn előforduló tételek jegyzéke:
1. Az alkotmányvédelem: alkotmányosság és törvényesség, alkotmánybíróság
2. Az alkotmány fogalma, felosztása
3. A jog szerepe, jogi norma és jogrend
4. A jogszabályok hierarchiája, alkotmányosság és törvényesség jelentősége, a jogállam
5. Alkotmánytörténet (alkotmány kialakulása, fejlődése a világban és Szerbiában)
6. Szuverenitás és népszuverenitás
7. A közvetlen demokrácia formái és rövid ismertetésük
8. A demokrácia fogalma, érvényesülése, működése, nem demokratikus rendszerek
9. A pártok keletkezése, fogalma, funkciói
10. Választások, hatalom legitimitása, képviselői mandátum
11. Hatalom megosztása, egysége, a kormányzati rendszerek rövid bemutatása
12. Az emberi jogok kialakulása, az ember és a polgár fogalma
13. Az emberi jogok és állampolgári szabadságjogok fogalma, jogok és szabadságok csoportosítása (felsorolás és rövid definiálásuk), garanciáik
14. Személyi szabadságjogok
15. Politikai szabadságjogok
16. A Szerb Köztársaság szervei, rövid ismertetésük a hatályos alkotmány szerint
17. Az autonóm tartomány fogalma, fajtái, jellemzése, az autonómia kérdése Szerbiában
18. A helyi önkormányzat és jellemzése, önkormányzatiság Szerbiában
19. Unitárius és föderatív állam, a föderalizmus jellemzése
20. Az Európai Unió; létrejötte, alapszerződései, intézményei és működésük
21. Az Európa Tanács; általános tudnivalók, felépítése, működése, eredményei
22. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
23. Gyermekek jogairól szóló egyezmény
24. Emberi jogok európai egyezménye
25. Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya
26. Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya
27. Európai szociális karta
28. Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája
29. Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény
30. Kisebbségvédelem Szerbiában

A döntőn minden versenyző három tételre válaszol, három külön körben. A tételek kidolgozásához elegendő idő áll rendelkezésre. Az első két körben az első húsz tétel közül kell húzni, míg a harmadik körben az utolsó tíz tétel közül. A szervezők a döntőbe továbbjutott versenyzőknek megfelelő felkészülési anyagot biztosítanak (CD-n és nyomtatásban), segítséget nyújtva ezzel a verseny anyagának minél sikeresebb elsajátításához.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor