Tudta-e?
A farkasról a legtöbb embernek egy vérengző fenevad jut eszébe, aki nemcsak a mesében falja fel a nagymamát, hanem a való életben is az emberekre támad. A szakértők szerint azonban a farkas ha teheti, messze elkerüli az embert.

157. szám - 2017. október

Gazdaság

Új technológiák a pénzügyi szektorban

Az informatika, a digitalizáció lassan minden iparágba beszivárog. Az innovációk a digitális technológia sokrétű előnyeit mind inkább gyakorlati előnyökké tudják változtatni.
TÓTH Péter | a szerző cikkei

9

A nemzetközi statisztikák szerint a következő néhány évben csak Európában 1 millió álláslehetőség jelentkezhet az IT területén. Ezek egy jelentős része a pénzügyi szférában, a bankvilágban csapódik majd le, ahol a technológia egyre inkább összefonódik az üzletvitellel. Ez forradalmi változásokat indított el, ami az egyszerű banki ügyfelek és a vállalkozók szempontjából is kedvező folyamatnak tekinthető. Így kerül egyre erősebben fókuszba az új pénzügyi terület az úgynevezett financial technology (FinTech vagy fintech) iparág. De vajon mit is jelent ez pontosan, hogyan készülhetünk fel a változások alkalmazásával járó előnyök kihasználására.

A számítógépek viszonylag hamar megjelentek a bankok életében. A Bank of America már az 1950-es években megépíttette magának az első nagy számítógépet. A csekkforgalom feldolgozására használták, de képes volt a karakterfelismerésre is. Később jöttek a digitális banki rendszereken történő pénzküldés. A 70-es évekre pedig feltalálták a bank automatát is. A 90-es években pedig a nyomógombos telefonon történő átutalás lehetősége is valóra vált. Az amerikai munkaügyi minisztérium 1996-os jelentése szerint a pénzügyi területen dolgozók 84 százaléka ott már akkor számítógéppel dolgozott. Nálunk ez jókora késedelemmel valósult csak meg. A fintech iparág most viszont a világ szegényebbik felének is gyorsan lehetővé teszi a globális pénzügyi rendszerhez történő hozzáférést. A folyamat kulcsát a mobiltelefonok és a mobilinternet jelenti. Ezek olyan, egyre olcsóbb eszközök, amelyek a szegényebb országok lakói számára is hozzáférhetővé válnak. A blockchain, vagyis a bloklánc pedig az interneten a következő generációja ennek az új technológiának. A megosztott könyvelés működési elvnek várhatóan rengeteg felhasználási területe lesz. Egy ilyen rendszer ugyanis jóformán bármilyen adatbázist hitelesen és átláthatóan képes kezelni.

A fintech terjedésével a jövőben olcsóbb, egyszerűbb és sokkal gyorsabb lesz a pénzügyek intézése minden ügyfél számára. A belőle eredő költséghatékonyság pedig nem versenyelőny, hanem elvárás az ügyfelek és tulajdonosok részéről.  A bankokra máris óriási nyomás nehezedik, hogy automatizálják folyamataikat. Amíg azonban Nyugat-Európában elsősorban a bérköltségek hajtják az automatizálást, nálunk egyelőre inkább munkaszervezés-irányítottak az ilyen jellegű fejlesztések. A fintech területén működő cégek megjelenésével és azok üzleti sikerével egy új és bizakodásra okot adó ökoszisztéma kezd kialakulni a pénzügyi szektorban. Ez valószínűleg hozzájárul majd a jövőben a régimódi és gyakran körülményes banki ügyviteli rendszerek lebontásához. A begyepesedett gondolkodású banki- és vállalatvezetők viszont megrémültek ettől. Láthatóan próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy lassítsák ezt a folyamatot. A kialakuló versenyhelyzetet azonban a hagyományosan nehézkesen mozgó, a technológiai trendeket gyakran lemaradással követő pénzügyi szektor szereplői sem odázhatják már el. Ahogyan jóformán minden technológiai újítást kényelmi funkciók fejlesztése indukál, a pénzügyi szektort érintő innovációk esetén is tetten érhető az a jelenség. A biztonsági szempontok azonban a jövőre nézve számos kockázatot rejtenek. Világjelenség, hogy rengeteg olyan start-up vállalat lép be az ilyen új pénzügyi szolgáltatások piacára, melyek szerény pénzügyi erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megfelelő biztonsági szoftvert is megvásároljanak. Az új szolgáltatások tehát új biztonsági kockázatokat is maguk után vonnak.

A „lustaság” paradox módon a fejlődést serkenti. Minden olyan jellegű emberi tevékenységet, amelyet ma még emberek végeznek, de inkább kínlódásnak, nyűgnek számít, mint olyan tevékenységnek, melyben az egyén örömét lelné, a jövőben robotokra, munkagépekre kell bízni. Bizonyos kutatások szerint maga a magyarban használatos „munka” szó is a szláv „muka” kifejezésből ered, ami kínt, kínlódást jelent. A gyorsuló technológiai fejlődés eredményeképpen ma már rengeteg olyan munkafeladat van, amit automata gépsorok, robotok vehetnek át, kiváltva ezzel az emberi munkaerőt. Vannak ennek negatív mellékhatásai is. Mindez ugyanis a hagyományos értelemben vett munkahelyek megszűnésével jár. A folyamat azonban mindenképpen pozitív trendnek tekinthető és a foglalkoztatási gondokat nem azzal kell, nem is lehet azzal megoldani, hogy a technológiai előrehaladást kritizáljuk, vagy bármi módon lassítani próbáljuk. A fejlődésnek köszönhetően az emberek a jövőben az olyan kreativitást igénylő tevékenységekkel foglalkozhatnak, amiben örömüket lelik, és ami szintén hasznos lehet az egész társadalom számára.

Minden úgy kezdődött, hogy a kommunikáció ment át forradalmi átalakuláson. Ez eredményezte azt, hogy ma már a közelünkben lévő, de a világ távolabbi pontján, éppen más kontinenseken tartózkodó embertársainkkal is úgy kommunikálhatunk élő egyenesben, hogy az tulajdonképpen nem kerül semmibe, a költségek a nulla felé tendálnak. Ha az egymás közti kommunikáció ilyen olcsó és hatékony lett, ez már önmagában is megteremtheti annak a lehetőségét, hogy pénzügyeink területén is forradalmi változások történjenek. A hazai bankokban máig lehet hosszan kígyózó sorokat látni. Nálunk sajnos többnyire ma is még hosszadalmas és nehézkes módszerekkel intézik a lakossági pénzügyeket, de a vállalkozók átutalásait is. Ezt a sorban állással és a nehézkes és sokszor kínos ügyintézéssel eltöltött időt azonban hasznosabban is el lehetne tölteni. Bíztató, hogy nálunk is elkezdődött az úgynevezett fintech forradalom. Ennek elterjedésével a világ szegényebb, elmaradottabb részeit és rétegeit is becsatornázzák egy olyan hatékony és gyors pénzügyi rendszerbe, ami a fizetéseket olcsóvá és gyorssá teszi. Emellett a bankok és a felhasználók számára is olcsóbb ez a megoldás, tehát az idő mellett pénzt is megtakarítanak.

A 20. század 80 évei és az ezredforduló között születettek, az úgynevezett y-generáció tagjai a legaktívabbak most a pénzügyek terén. Az ebbe a korosztályba tartozók végezik a legtöbb átutalást, befizetést. Az őket követő, a 2000 után születettek, az úgynevezett z-generáció számít digitális bennszülöttnek, hiszen ők már beleszületek abba, hogy a családban ott volt a számítógép, mobiltelefon stb. Az y-gerenráció viszont megszokta, hogy van már számítógépe és internetje, ügyeiket ezek segítségével intézik és elvárják, hogy ezeken a minden másra használt eszközeiken a pénzügyeiket is kezelni tudják. De nem szükséges ilyenfajta határokat sem húzni a generációk között. Senki sem úgy képzeli el a napjait, hogy jó sok időt a bankfiókokban tölt egy sorszámot szorongatva. A megoldás egy olyan bankfiók, mely mobilon is elérhető a nap 24 órájában. Ez azonban a másik oldalon sem fogja azt jelenteni, hogy a bankok bevezetnék a három műszakos munkavégzést. Ezek a szolgáltatások nem azért elérhetőek éjszaka, vagy akár a hajnali órákban is, mert egy-egy banktisztviselő ilyenkor is ott ül valamelyik bankhivatalban, vagy akár otthon a gépe előtt. Gyors tempóban zajlik a folyamat, melynek során számítógépes alkalmazások veszik át a bankhivatalnokok szerepét. Mindez pedig már részben előrevetíti a jövőt: szinte minden funkciót egyesítő bankkártyák, „önműködő” cégek és olyan bankok, melyeknek nincs is olyan bankfiókja, ahol sorban állnának az ügyfeleik.

A mikro- és kisvállalkozásoknak is komoly terhet jelent a pénzügyeik nyomon követése, adminisztrálása. A fintech alkalmazások segítségével drasztikusan csökkenthető a mikro- és kisvállalkozások pénzügyeinek nyomon követésére fordított idő. A számlákkal kapcsolatos adminisztrációs nyűgtől meg lehet szabadulni, ha a számlázó programot összekötik a bankszámlánkkal. A szakemberek szerint egy mikrovállalkozás akár heti 4-6 órát megspórolhat az adminisztrációval eltöltött idejéből. Már nálunk és Magyarországon is elérhetőek bizonyos fintech szolgáltatások. Tömeges alkalmazásukra azonban úgy tűnik, még várni kell. Ennek egyik oka lehet, hogy a megfelelő törvényes háttér megalkotása is várat még magára. A fintech cégek működését azonban világszerte alig szabályozzák, miközben hódit a közösségi finanszírozás. A pénzügyek területén is beköszöntött a jövő tehát. A folyamat pedig előbb vagy utóbb, de nálunk is megszűnteti majd a banki tolóablakok előtt kígyózó sorokat.

Az információs technológia széles körben és könnyebben hozzáférhetővé vált, a piacok pedig egyre inkább globálissá válnak. A mindent átszövő közösségi média pedig megkönnyíti, leegyszerűsíti hatalmas tömegek, egész piacok elérését. Mindez elősegíti és támogatja a pénzügyi start-upok, a fintech cégek fejlődését. A hagyományos bankok ma már nemcsak egymással, de a fintech cégekkel is kénytelenek versenyezni. Elsősorban az ügyfelekkel közvetlenül érintkező platformokon várható a következő években a digitalizáció felgyorsulása a pénzügyi szektorban. Azok a szolgáltatók képesek a pénzügyi technológia piacán sikert elérni, amelyek egyszerűen és költséghatékonyan jutnak el az ügyfelekhez. A fintech cégek nagy helyzeti előnye még, hogy rugalmasan képesek egyetlen tevékenységre összepontosítani energiájukat. Ráadásul sok esetben háttérként egy nagybank infrastruktúráját is használják, aminek mind a kettejük nyertese lehet. Ez a tény is azt mutatja, hogy az együttműködés, a közös nevező megtalálása lehet a nyerő az üzleti élet területén is. A tömeges lakossági vagyonkezelés területén a személyes tanácsadás és a digitális szolgáltatások egymást kiegészíthetik. A jövő minden bizonnyal a hibrid megoldásoké. A vagyonkezelésben - Amerikához hasonlóan - az online tanácsadás is teret nyerhet. Ugyanilyen forradalom zajlik a biztosítási piacon is. A digitalizáció, talán kis időbeli késéssel, de a bankokhoz hasonlóan a biztosításokat is átalakítja. Egyelőre azonban ott még kevésbé használják ki a piaci szereplők az adatok kezelésében rejlő lehetőségeket. A digitális eszközök elsődleges szerepe a biztosítók és az ügyfelek közötti kapcsolatfelvételben és a biztosítás megkötésében lesz.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor