Tudta-e?
A nemzetközi kereskedelemben a kávé értékben kifejezett éves forgalmát csak az olaj előzi meg.

177. szám - 2019. június

Holnap-sérültek

A poszttraumás stressz zavar

Olyan zavarról van szó, amely az extrém, nagyon súlyos testi-lelki megrázkódtatások, fizikai és pszichikai traumák következtében alakul ki. …

4

Nem gyakran foglalkozunk ezzel a jelenséggel, pszichés állapottal, amely azonban, ennek ellenére, egyál­talán nem ritka. Nyilván, mert külön betegségegységként való megfogalmazása rövid múltra tekint vissza. Olyan za­varról van szó, amely az extrém, nagyon súlyos testi-lelki meg­rázkódtatások, fizikai és pszichikai traumák következ­tében alakul ki. Kialakulásában nem a trauma fizikai, hanem a pszichés és szociális következményei játszanak szerepet.

Az okok

Már Homérosz Iliászában - i.e. a nyolcadik században - találunk a Trójai háborúban résztvevő katonáknál megje­lenő specifikus tünetekről leírásokat: az un. flash back (visszatérő, hirtelen bevillanó emlékképek) időszakokról és az elesett harcostársak miatt kialakult erős bűntudat meg­jelenéséről, amelyek a poszttraumás stressz-zavar jelei­nek felelnek meg. Hasonlóképpen Shakespeare IV. Henrik-ében minden, a zavarra jellemző tünetcsoport leírása megtalál­ható. Hosszú időn keresztül megjelenését szinte kizárólag a különböző háborúkkal hozták kapcsolatba. Az I. és a II. vi­lágháborúban lejátszódott szörnyűségek pszichés követ­kezményeit a legkülönbözőbb módon írták le, és kaptak ne­vet ezek a zavarok. A vietnámi háborút túlélt katonáknál megfigyelt pszichés elváltozásokat „vietnámi szindróma” néven foglalták össze.

De nem kell olyan messzire mennünk, elég, ha csak a legújabb balkáni háborúkra gondolunk, ahol bőven kijutott szörnyűségekből a résztvevőknek, olyan érzelmi traumákból, amelyeket többségük a mai napig sem tudott feldolgozni. Ezek az emberek itt élnek velünk holnap-sérültekként, hor­dozva magukban ennek a zavarnak minden következményét.

A teljes írás itt olvasható

*  MEGJEGYZÉS:
Az itt közölt írás a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében megjelent tanári kézikönyvből származik, melynek címe:
Közelségben levés – távolságtartás
Hozzájárulás a személyes növekedéshez
Szerző: Dr. med. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus.
Ez a kiadvány a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg Újvidéken 2018-ban a VMPE kiadásában. A kiadvány szerkesztője Muhi Béla.

 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor