Tudta-e?
...az USA-ban 1960-hoz képest az átlagos állampolgár legfeljebb két és fél centiméterrel lett magasabb, viszont a felnőtt átlagos testtömege ezen idő alatt kb. 11 kilogrammal nőtt?

178. szám - 2019. július

A kodependencia

Önfeladó kapcsolatok

A társfüggőség, mint kóros jelenség ugyanúgy a modern társa¬dalom által kitermelt fogalom, mint az étkezési zavarok, a játékszenvedély, az internet-függőség vagy a kényszeres vásárlás…
Dr. SÁGI Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus

3

A kodependencia - társfüggőség - párfüggőség – egyfaj­ta gyűjtőfogalom, számos különböző jelenséget értünk alatta. Társfüggő jelzőt kaphat az az ember, aki rövid időre is képtelen egyedül, szerelem, párkapcsolat nélkül élni. Ilyen függőségben él egy szenvedélybeteg ember társa is; továbbá az is, aki képtelen nemet mondani, vagy túlzottan igyekszik megfelelni másoknak. De az is, aki túlzottan, szinte "őrülten" szerelmes, nagyon szeretetéhes, és ezt kifejezésre is juttatja, vagy éppenséggel párkapcsolatában birtokolni akarja a társát.

A felsorolt jelenségek, tünetek közös eleme: a saját identitás, az én gyengesége. A társfüggő ember mindig más­valaki viszonylatában határozza meg saját magát. Párja árnyékában él, mögüle kilépve védtelennek, sebezhetőnek, identitás nélkülinek érzi magát. Kérdés azonban az, hogy e meghatározás mennyiben segít hozzá ahhoz, hogy megálla­pítsuk azt a határt, amely meghúzza a vonalat a még egészséges működés és a kórosság között.

Számos esetben ugyanis a függőség teljesen normális dolog. Gyermekkorunkban - ez magától értetődő -, majd ké­sőbb bizonytalan vagy új helyzetben természetes, hogy más segítségére szorulunk átmenetileg. Azt is tudjuk, hogy a régebbi történelmi korszakokban a nők számára a mástól - általában a férfiaktól, a férjüktől való - függés természetes, elfogadott állapot volt, senkinek eszébe se jutott volna bármi kórosat feltételezni benne. Csak a női emancipáció óta várjuk el a nőktől, hogy legyenek önállóak, álljanak meg a saját lábukon, akár anyagi, egzisztenciális, akár karrier-, akár érzelmi szempontból.

 A társfüggőség, mint kóros jelenség tehát ugyanúgy a modern társa­dalom által kitermelt fogalom, mint az étkezési zavarok, a játékszenvedély, az internet-függőség vagy a kényszeres vásárlás. E modern zavarokhoz hason­lóan a társfüggőség is leginkább az ún. impulzuskontroll- vagy viselkedés­zavarokkal rokonítható, másfelől ugyanakkor a személyiségzavarokhoz is közel áll, hiszen jól körülírható személyiségproblémák és alkalmazkodási zavarok állnak a hátterében…

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor