Tudta-e?
hogy a Föld felé áradó napsugárzásnak csaknem a negyedét a felhők verik vissza a világűrbe!

195. szám - 2020. december

A modern kor kulcsszavai: kompetenciák és a kompetencia térkép

A kompetenciakutatás gyökerei az 1950-es évekre nyúlnak vissza, elsősorban a szociális kompetenciákkal foglalkoztak a kutatók, a 70-es évektől kezdve felgyorsultak az események, mind több és több kutatási eredmény, elméletek, modellek láttak napvilágot.
BORI Mária | a szerző cikkei

2

A kompetencia szó, szakszóvá, valójában N. Chomsky jóvoltából vált, aki nyelvtudománnyal foglalkozott, és a generatív nyelvtan elméletének megalkotója. A pedagógiában pedig, többek között, Nagy József (2000) modellje útján vált használatossá, mert a személyiséget kompetenciák segítségével (személyes, szociális, kognitív és speciális kompetenciákkal) írja le. A kompetenciák fejlődnek, és a megfelelő fejlődés során hierarchizálódnak, strukturálódnak, működésük optimalizálódik, ami a gyermeki személyiséget, autonóm és kreatív fiatallá, felnőtté szervezi - olvasható a Pedagógus mesterség című könyvben.

Fokozatosan a fogalom bekerült a munkapszichológia, a menedzsment, a vállalatvezetési, oktatáspolitikai, stb., az élet majdnem minden területével kapcsolatosan, és nemcsak a tudomány, de a mindennapok része lett. Én személyesen inkább a pedagógia és oktatáspolitikai oldalról szemlélem a fogalmat, de újabban a gyakorlatban talán inkább a humán erőforrások, a vállalatvezetés tárgykörében, a munkaerő piac kérdéseiben, a toborzás, a szelekció területén vált ez a fogalom kulcsfogalommá, úgy a vállalatok, mind a munkavállalók szempontjából. A modern kor munkavállalói az életrajz mellett, motivációs levelet is be kell hogy adjanak, így a munkáltató képet kap a jelentkező képességeiről, személyiségjegyeiről, a további tesztelési körökben pedig, a speciális kompetenciamérő tesztek útján, felmérik a jelölt beválási esélyét is. A vállalatok kompetencia szótárakat és térképeket dolgoznak ki, mert egy-egy „munkahelyi szervezet akkor sikeres, ha az erőforrásait számon tartja, összehangolja és hasznosítja.”- olvasható az Útmutató a kompetencia-térkép kidolgozásához című írásban a HRportálon.

A kompetencia-térképek valójában, az „egy-egy foglalkozás sikeres űzéséhez szükséges kompetenciákat írja le”,…”azon kompetenciák összessége, amely egy adott munka hatékony elvégzéséhez szükséges”1. A kompetencia-térképét egyes szakértők még kompetencia-tükörnek is nevezik.

Ha a vállalat kompetencia-térképéről van szó, annak kidolgozásakor, a szakirodalom gazdag tárházából, meg kell határozni, hogy mely kompetencia fogalmakat, definíciókat, csoportosításokat alkalmazzák majd, majd elkészítik a saját kompetencia szótárukat, definiálják a meghatározott kompetenciákat, hogy ismert legyen a fogalmak pontos jelentése. Leírják a munkaköri sajátosságokat, a szervezeti kultúrát, és a szakértői teamek szétválogatják és a munkakörökre kivetítik a szükségesnek ítélt kompetenciákat. A továbbiakban pedig az emberi erőforrás szakembere (HR szakember) különböző módszerek és technikák alkalmazásával, bevonva magukat a dolgozókat is, kidolgozzák a kompetenciák tartalmát, a mindennapokban megnyilvánuló viselkedésjegyeit, megfigyelhető komponenseit. Persze, ennek a térképkidolgozásnak vannak más részletei is, amire most nem térünk ki, de legvégül a munka eredménye, hogy a kompetenciák közérthetőek, konszenzuson alapszanak, azonos tartalommal bírnak, stb. Ezzel, a vállalat kompetencia-térképével egységes keretben megtalálhatóak az egy-egy foglalkozás űzéséhez szükséges kompetenciák, amelyekkel elvégezhető a vállalat számára a munkaerő toborzás, kiválasztás, a teljesítményértékelés, a karriertervezés, stb.

Ha munkavállalóról van szó, fontos, hogy ismerje saját kompetenciáit, ezért neki is fel kell térképeznie saját kompetenciáit. A kompetencia-térkép egy teszt, amely segítéségével az egyén többet tudhat meg önmagáról. Miben jó, miben fejlődhet még, miben ügyes, tehetséges, hogy egyáltalán meg tud-e felelni az előtte álló elvárásoknak.  Vannak olyan internetes kompetencia-térkép készítő honlapok, rendszerek, amelyek megőrzik a felhasználó adatait, eredményeit, többször is kitölthetőek a tesztek, és az egyén nyomon követheti személyisége változásait, újra előveheti, összehasonlíthatja saját és mások eredményeivel, sőt, ha az ismerősök, munkatársak egymásról töltik ki a tesztet, megtudható, hogy mások hogyan látják őt. Valójában fontos eszköz az önismeret szempontjából, hogy a munkavállaló, ha csak van rá mód, megtalálja a számára legmegfelelőbb munkakört, munkahelyet, és az élethosszig tartó tanulásban támpont, hogy a személyiség, a kompetenciák területén hol és min van az egyénnek dolga, hogy sikeres és elégedett legyen a munka területén is.

Források:

1. Fáyné dr. Dombi Alice és Dr. Sztanáné dr. Babics Edit: Pedagógus mesterség, http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Pedaggus_mestersgV2/63_a_szocilis_kompetencia_fejldsefejlesztse_vods_korban.html
2. Kissné András Klára, Útmutató kompetencia-térkép kidolgozásához,
https://www.hrportal.hu/hr/utmutato-kompetencia-terkep-kidolgozasahoz-20110209.html
3. http://www.kompetenciaterkep.hu  

---------------------------------

1 Kissné András Klára, Útmutató kompetencia-térkép kidolgozásához, https://www.hrportal.hu/hr/utmutato-kompetencia-terkep-kidolgozasahoz-20110209.html

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor