Tudta-e?
Mindenki tudja, hogy a spenót sok vasat tartalmaz, ezért aztán a szülők erőszeretettel erőltetik le gyermekeik torkán. Az igazság azonban az, hogy a spenót semmivel sem tartalmaz több vasat, mint bármely más zöldség. A félreértés még az 50-es évekből származik, amikor egy élelmiszerkutató rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a vizsgálat eredménye tízszeres vastartalmat mutatott a valósághoz képest.

171 - 172. szám - 2018. december - 2019. január

Indulatokkal elárasztva

A gyűlölet hálójában

Amikor végiggondoljuk, hogy valójában milyen mélyek is lehetnek az interperszonális kommunikáció problémái, könnyebben megérthetjük, hogy miért olyan sok a boldogtalan partnerkapcsolat…

6

A mindennapokban megtapasztalt ember elleni erő­szak mindenkit megdöbbent ugyan, de továbbra is rendü­letlenül szedi áldozatait. A káprázatos technikai fejlődés mellet a primitív vadsághoz való visszafordulás figyelhető meg: háborúk elképzelhetetlen rémségei, etnikai, vallási és politikai csoportok megsemmisítése. Úgy tűnik, mintha nem lenne határa annak a szenvedésnek, amit az emberek egy­másnak okozni tudnak. Közeli, szoros kapcsolatok romlanak meg az elszabadult gyűlölet hatására.

Előítélet, hátrányos megkülönböztetés, a másság el nem fogadása, a nacionalizmus, rasszizmus szabdalja szét amúgy is széttagolt társadal­munkat. Nap, mint nap tanúi vagyunk a családon belüli erőszaknak, a gyerekekkel, a házastársakkal való rossz bánásmódnak. Korunk tudomá­nyos haladásának szinte karikatúrája az, ahogyan csődöt mondott ezeknek az emberek közötti és társadalmi problé­máknak a megértése és megoldása.

A harag és a gyűlölet hátterét vizsgálva azt tapasz­talhatjuk, hogy az hasonlóan működik a szoros személyi kapcsolatokban és az ellenséges társadalmi csoportok és né­pek esetében egyaránt. Az ellenségkép kialakítása ugyan­úgy történik testvérek, szülők és gyerekek, munkáltatók és alkalmazottak között. Mindegyik fél azt gondolja, hogy neki ártottak, és a másik fél az, aki uralkodni akar. Nem a való­ságnak megfelelően, torzított módon értelmezik a másik fél indítékait. A személytelen megállapításokat személyes táma­dásnak élik meg, az ártatlan tévedést ártó szándéknak, a másik kellemetlen megnyilvánulásait túlzottan általá­nosítják.

A teljes írás itt olvasható

__________________________________

*  MEGJEGYZÉS:
Az itt közölt írás a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében megjelent tanári kézikönyvből származik, melynek címe:
Közelségben levés – távolságtartás
Hozzájárulás a személyes növekedéshez
Szerző: Dr. med. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus.
Ez a kiadvány a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg Újvidéken
2018-ban a VMPE kiadásában. A kiadvány szerkesztője Muhi Béla.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor