Tudta-e?
A rulettet Blaise Pascal, francia matematikus találta fel.

183. szám - 2019. december

Miként vernek át minket számok, grafikonok, statisztikai adatok segítségével

Ebben a cikkemben folytatnám a manipulálással kapcsolatos sorozatomat. Írtam már azokról az emberekről (kereskedők, politikusok, médiasztárok stb.), akik az érzelmeinkkel manipulálnak és nem a józan érvek segítségével győznek meg bennünket.
WILHELM Józef | a szerző cikkei

10

Szóltam a framingről, vagyis a leírt, kimondott tényeknek a szövegkörnyezettel való mesterkedéseiről. Papírra vetettem a gondolataimat az időjárás adataival való visszaélés furcsaságairól, és még sok más egyébről. Most a különféle számadatokkal, statisztikákkal, grafikonokkal való csalásokról szólok röviden.

Bár nem tartozik szorosan a témához, de gyakran előjön érvként a „szebb világba” távozott ismerőseim körében, hogy ott, ahová kiköltöztek, ott nincsenek „vezák” (kapcsolatrendszerek), nem kell megvesztegetni az orvost, tanárt, bírót, rendőrt, ügyvédet stb., azaz, hogy a nyugati társadalmak kevésbé korruptak. Csakhogy az az igazság, hogy nyugaton sokkal rafináltabban, rejtettebben csapják be, vezetik meg az embereket, mint nálunk! Ám az is igaz, hogy ott sokkal több szakirodalom jelenik meg a manipulációs technikákról, módszerekről, és aki érdeklődést mutat a téma iránt, az folyamatosan képezheti magát. A tudás hatalom! Alább 4 olyan, német nyelvű könyvet mutatok be, amelyek azzal foglalkoznak, hogyan manipulálnak (az állami hivatalok, az egészségügy, az újságok, a különféle szakfolyóiratok, vállalkozások stb.) számadatok, grafikonok, statisztikák segítségével. Csupán a könyvek címeit fordítottam le. Magyar és szerb nyelvű szakkönyveket a témában nem találtam a netes könyvpiacon, ami már önmagáért beszél! Olyan könyvek viszont léteznek, amelyek általánosságokban írnak a manipulációról.

Manapság a vallásosságot a tudományosságba vetett hit váltotta fel, ezért közgazdászok, pszichológusok, PR szakemberek, statisztikusok stb. nagyon szépen kidolgozták azokat a módszereket, technikákat, amelyek segítségével manipulálni lehet a különféle „tudományos” vagy az annak beállított számadatokat. Erre azért van szükség, hogy így terelgessék látatlanul a fogyasztói tömegeket abba az irányba, amely az államnak, pártnak, a pénzarisztokráciának stb. megfelel. Ahhoz, hogy bemutassam, mennyire ügyesek ebben a megvezetésben, ahhoz két példát választottam. A szakkönyvekben leírt módon, két grafikonon is tettem pár apróbb változást, és már meg is kaptam a megfelelő, eladható és jól mutató „tudományos jelentéseket”.

Az első grafikonsor egy vállalkozás sikerességét hivatott bemutatni, úgy, hogy nem hamisak az adatok, csak a már meglévő információkat mutatják be „jobb megvilágításban”. Olvassák el alább a magyarázatot!

Első ránézésre négy eltérő grafikon látható, de valójában mind ugyanazt a tényállást emelik ki különböző módon. Az első grafikonon még a teljes számskála látható az x és y tengelyeken, de a második grafikonon a y tengelyen már csak a 100 és 110 közötti változás van kinagyítva. A harmadik grafikonon az y tengely megnyújtott állapotban látható (vessék össze a 2. és 3. grafikon 110-esének elhelyezkedését), amitől a növekedés egy erős, látványos dinamikát kap. A negyediken az x tengely számsorából van kiiktatva három szám. Ezzel a trükkel egy hihetetlennek tűnő növekedés mutatható ki.

Mi is a manipuláció a fenti esetben? Ha csak az első, a valódi fejlődést bemutató grafikon szerepelne valahol, akkor bizony egy gyengén teljesítő vállalat adatait láthatnánk. A kinagyításokkal, nyújtással, számkihagyásokkal viszont – „adatok hamisítása nélkül” – csinosabbá varázsolhatók a tények. Végül egymás mellé állítva, vagy csak az utolsó grafikont bemutatva már egy szuperlatívuszokban fejlődő vállalkozásról lehetne beszélni.

A második grafikonsor egy egészségügyi átverést szimulál: azaz a manipuláció itt olyan módon igyekszik hatni, hogy a középkorosztály tagjai minél nagyobb számban oltassák be magukat az influenza elleni védőoltással.

A fenti, manipulált grafikon szerint azoknak kellene védőoltást felvenniük, akik veszélyeztetettek, azaz a lilával kiemelt korosztályok. A manipuláció a középkorosztály oszlopainál van elrejtve. Igyekezzenek rájönni, hogyan! Remélem megtalálták az átverést! Ha nem, akkor olvassák tovább a cikkem!

Íme, elárulom a csalafintaságot! A trükk nagyon egyszerű, de annál hatásosabb! A középkorosztálynál nem ötéves, hanem tízéves életciklusokat kell számítani (tehát nem 0-4, 5-9, vagy 60-64 évesek korosztálya, hanem 30-39 évesek korcsoportja), ami azonnal megduplázza az oszlopok nagyságát, és máris veszélyeztetetté válnak a középkorosztály tagjai, akik így majd pénzt költenek védőoltásokra, amivel a manipulációt megrendelő profitszerzők zsebét tömik még degeszebbre. A harmadik és negyedik grafikon segítségével leleplezem a trükköt, figyeljék meg alaposan! Igencsak megdöbbentő és elgondolkodtató ez az „aprócska” beavatkozás!

Úgy gondolom, hogy a fenti két példa nagyon szépen szemlélteti, miként is lehet visszaélni a tudományosság tényeivel, pontosabban a naivitásunkkal, balekságunkkal. Ezt csak önképzéssel lehet kivédeni, mert az átejtés különféle módszereit, technikáit bizonyos kiválasztottak – igen szűk körben – tanulják is az egyetemeken. Ők azok, akik ebből a tudásukból nagyon jól élnek, sajnos a mi rovásunkra, kárunkra!

Nem szaporítom tovább a mondandóm. Mindenkit arra bátorítok, hogy kutakodjon a manipulálás témájában az internet segítségével, szakkönyvek olvasásával, ám ne azért tegyék, hogy másokat megvezessenek, hanem azért, hogy elkerüljék az átverés csapdáit!

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor