Tudta-e?
...hogy mitõl van a földrengés ? A szilárd földkéreg alatt a Föld képlékeny anyaga állandó, lassú áramlásban van. Ha ezek az áramlások találkoznak egymással, vagy szilárd kéregnek ütköznek, megrendül a Föld. Az óriási Földnek ez csupán apró mozgás, mégis a felszínén házak omlanak össze.

170. szám - 2018. november

A kisebbrendűségi érzés

Menekülés önmagunk elől

A kisebbrendűségi érzés természetes és átmeneti velejárója a személyiségfejlődés korai szakaszának. Kisgyermekként, egy pillanatban, rádöbbenünk arra, hogy a felnőttek világához képest, amelyhez folyton-folyvást viszonyítjuk magunkat, menyivel kevesebbek vagyunk…
Dr. SÁGI Zoltán

5

Gyakran megtörténik, hogy a mindennapi életben olyan feladatokkal találjuk magunkat szembe, amelyek meg­haladják képességeink határait, amikor úgy érezzük nem nőtünk fel a feladathoz, amikor visszavonulást parancso­lunk magunknak, a sikertelenség érzésének gyöt­relmeivel együtt. Menekülünk valami elől, ahol énünknek kellene megnyilvánulnia, bizonyítania, ahol fel kellene vállalni ön­magunkat. Ehelyett a kisebbrendűségi érzés fogságába esünk, amit a külvilág felé igyekszünk a legtökéletesebben racionalizálni. A kisebbrendűségi érzés a valóságtól való menekülés sokféle mechanizmusát tartal­mazza. Hasznos ezekkel megismerkedni, mert segítenek döntéseinkben, leg­többször annak a kérdésnek a megválaszolásban, hogy fel kell-e adni énünket.

A menekülés gyakori formája az egyénnek abban a hajlandóságában nyilvánul meg, hogy lemondjon saját énjé­nek függetlenségéről, és összeolvadjon valamilyen önmagán kívüli valakivel vagy valamivel, hogy ilyen módon próbálja meg pótolni a belőle hiányzó erőt. A kötelékek keresésének legfelismerhetőbb formája az önként vállalt alávetettségben és az uralkodás iránti vágyban lelhető fel.

A teljes írás itt olvasható

_________________________

*  MEGJEGYZÉS:

Az itt közölt írás a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében megjelent tanári kézikönyvből származik, melynek címe:
Közelségben levés – távolságtartás
Hozzájárulás a személyes növekedéshez
Szerző: Dr. med. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus.
Ez a kiadvány a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg Újvidéken
2018-ban a VMPE kiadásában.
A kiadvány szerkesztője Muhi Béla.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor