Tudta-e?
...melyik a világ legrégibb városa? Jerikó. A Közel-Keleten, a Jordán völgyében épült, és már a Biblia is említi mint erős falakkal körülvett várost. I. e. 7800 táján keletkezett , többször lerombolták és újraépítették. Híres falai gyakran másfél méternyi szélességűre terebélyesedtek, még a felső peremüknél is. A Biblia szerint Józsué, aki Mózes halála után a zsidók kánaáni honfoglalásának vezére lett, és népét az Ígéret Földjére vezette, úgy foglalta el,hogy megparancsolta papjainak, fújjanak bele a kürtjeikbe.A kürtrivalgásra az öles városfalak összeomlottak.

171 - 172. szám - 2018. december - 2019. január

Egy fontos tanulmánykötet a magyarság megtartó erejéről

„Tegyétek a fát jóvá, s a gyümölcse is jó lesz”

A MTA Veszprémi Területi Bizottságának (VEAB) Magyarságkutató Munkabizottsága 2018. április 25-26-án Révkomáromban és Farádon tartott konferenciát…
TÖMÖSKÖZI Ferenc PhD, kutató, Selye János Egyetem RTK

6

A MTA Veszprémi Területi Bizottságának (VEAB) Magyarságkutató Munkabizottsága 2018. április 25-26-án Révkomáromban és Farádon tartott konferenciát. A komáromi helyszín szimbolikus, hiszen a reformációtól kezdve Komárom és a környező térség (elsősorban a Csallóköz és a Mátyusföld) fontos szerepet játszott a magyar nyelv, a kultúra és az oktatás fennmaradásában, sőt ezt a feladatát a trianoni döntés után hatványozottabban teljesíti.

A 2018 tavaszán megrendezett konferencia és a jelen kötet annak a célnak kíván eleget tenni – amelyet a szerkesztők is leszögeznek –, hogy a feltárt értékeket közösen ismertessük és terjesszük határon innen és túl. A kötetben olyan kutatási eredmények, kutatási lehetőségek kerültek bemutatásra, amelyek a történelmi Magyarország iskoláztatásáról, a magyarság történeti és jelenkori anyagi és szellemi kultúrájának ápolásáról, fenntartásáról és továbbadásról szólnak. A kötetben szereplő huszonhárom tanulmány az együtt gondolkodáson, együtt munkálkodáson alapul. Az identitás és kultúra fogalmainak sokrétű használatával mégis változatos tematikát biztosítanak. Az egyes írások témai - úgy tűnhet - távolról kapcsolódnak, de nem, hisz az egyház a történelmi Magyarországon 950 éven keresztül az iskola tartó pillére volt; a tudomány művelésének nélkülözhetetlen támasza a kutatást lehetővé tevő „lelőhelyek”,  az ember kiteljesedését elősegítő művészet és a sport.  Így remélhetőleg az olvasó kedvére ismerkedhet a magyarságkutatás legújabb kutatási eredményeivel.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2019 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor