Tudta-e?
A Földön található sós víz mennyisége a 38-szorosa az édesvízének.

195. szám - 2020. december

Megjelent a Külügyi Műhely 2020/2. lapszáma!

A Kelet-afrikai Közösség tőkevonzó képességétől Közép-Európa statisztikai lehatárolásáig

16

A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat partnerünk, a Külügyi Műhely Alapítvány gondozásában jelent meg először egy évvel ezelőtt. A folyóiratot doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és fiatal szakértők hozták létre azzal a céllal, hogy a nemzetközi fókuszú kutatási eredmények publikálásának egy új felületet alakítsanak ki, amely egyidejűleg illeszkedik a tudományos világ, valamint a digitális kor elvárásaihoz. A Külügyi Műhely indulása óta összesen 3 lapszám jelent meg, bennük változatos intézményi háttérrel és szakmai tudással rendelkező szerzők kutatási eredményeivel. Az egy éves évfordulóra készült 2020/2. lapszám – a teljesség igénye nélkül – az alábbi tanulmányokkal látott napvilágot.

Varga Erzsébet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar megbízott oktatója tanulmányában az agresszív adótervezési struktúrákra vonatkozó nemzetközi információcsere témakörét járta körül.

Kis Katalin a Kelet-afrikai Közösség tőkevonzó képességét vizsgálta, különös figyelmet fordítva a 2020-as COVID-19 pandémiás helyzet okán előállt gazdasági nehézségekre, amelyek kifejezetten érintik a fejlődő, így az afrikai államokat is.

A Külügyi Műhely 2020/2. lapszámában immáron két visszatérő szerző is publikált: Szőke-Kis Bernadett a szubszidiaritás elvének megjelenését és jelentését vizsgálta az Európai Unióban, míg Pesci Marco a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát vizsgálta meg, különös figyelmet fordítva a szudáni Omar al Bashir esetére.

Kiemelést érdemel, hogy a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium több jelenlegi és volt diákja is kéziratot nyújtott be a Külügyi Műhelyhez. Fábian Armin Vincentius (TudományOn oldal főszerkesztője), Pajor Angelika és Vadas Ágoston Magyarország és Dél-Korea politikai/diplomáciai és gazdasági kapcsolatait vezette végig az elmúlt 30 évben. Míg Igari András, Bálint Janka és Pálffy Patrik pedig statisztikai eszközökkel igyekeztek meghatározni Közép-Európa fogalmát és lehatárolását a többi szomszédos földrajzi egységtől.

Kozma Klementina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Amerika Tanulmányok Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa Románia és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatainak kezdetét mutatta be.

Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa Szerbia és Koszovó viszonyrendszerét mutatta be a 2010 és 2020 közötti időszakban.

Pleskovics Viola, az Építészfórum online szakfolyóiratának szerkesztője a Trianon utáni időszak magyar-olasz kapcsolatok hatásait vizsgálta a műemlékvédelemre.

A Tudományos élet rovatban kapott helyet Kiss Csaba recenziója, amelyben Asef Bayat Revolution without Revolutionaries. Making Sense of the Arab Spring (magyar fordításban: Forradalom forradalmárok nélkül. Az Arab tavasz értelme) c. 2017-es könyvének bemutatása kapott helyet.

Zárásként pedig szintén a Tudományos élet rovatban Wágner Tamás Zoltán, a Külügyi Műhely Szerkesztőbizottság tagja két, szeptemberben megtartott esemény bemutatására vállalkozott a Tudományos élet rovatban. Elsőként a Tom Lantos Intézet European Regional Forum on Hate Speech, Social Media and Minorities c. kerekasztal beszélgetésről írt beszámolót, amelyet a VM4K: Az első száz év c. konferencia beszámolója követett.

A teljes lapszám elérhető többek között a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról, a Magyar Tudományos Akadémia REAL és REAL-J repozitóriumaiban, az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumban, valamint a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT.hu) oldaláról.

A fenti felületek közvetlen hivatkozásai a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról érhetők el: http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2020/11/26/megjelent-a-kulugyi-muhely-c-folyoirat-2020-2-lapszama/

A Külügyi Műhely soron következő, 2021/1. számához 2021. április 10-ig van lehetőség kéziratot benyújtani, amelyet a Szerkesztőbizottság a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen vár.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor