Tudta-e?
az Atlantai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egyetlen ujj megmozdítása 0,1, a lélegzés 1, egy lépés pedig 67 watt teljesítményt jelent!

213. szám - 2022. június

FELHÍVÁS

a „Kisebbségvédelem Európában” online nyári egyetemen való részvételre

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) 2022-ben is megrendezi a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, a tavalyi és tavalyelőtti évhez hasonlóan online formában.

3

A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni.

A nyári egyetem idén kiemelten fókuszál az elméleti tudás és a gyakorlati kérdések összekapcsolására a nemzeti, uniós vagy nemzetközi szinten történő kisebbségi jogérvényesítés érdekében. Ennek keretében a hallgatók megismerkedhetnek a kisebbségvédelem uniós és nemzetközi jogi alapjaival, majd a KJI által támogatott ügyekkel, továbbá jogesetmegoldásokon, interaktív előadásokon vehetnek részt. A fentieken túl Intézetünk egy közös, kötetlenebb jellegű kutatásmódszertani beszélgetéssel kívánja célzottan segíteni a hallgatók szakmai kapacitásának építését.

Az oktatási modulokon túl, a program lehetőséget ad a fiatal hallgatók gyakorlati, kutatási, előadói kompetenciájának fejlesztésére, interaktív feladatokkal színesítve a nyári egyetemet. Célunk – még online formában is – a hosszútávú közösségfejlesztés és a hallgatóinkkal való kapcsolattartás, mivel intézetünk a nyári egyetemen túl is számos lehetőséget kínál hallgatóinknak, így például minden évben több gyakornoki programot indítunk, tanulmányírói pályázatot hirdetünk.

A KJI e nyári egyetem által olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal történő párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül kiscsoportos online foglalkozásokra és konzultációkra, mentorálásra is sor kerül.

Az előadások várható témái:

 • A nemzetpolitika fogalmi, intézményi kereteinek ismertetése
 • A KJI tevékenységének bemutatása
 • Alapozó áttekintés a későbbi előadásokhoz nemzetközi közjogból és uniós jogból
 • Az ENSZ kisebbségvédelmi rendszere, gyakorlati kérdések, különleges jelentéstevői munkák bemutatása
 • Az Európa Tanács kisebbségvédelmi mechanizmusa
 • Az őshonos nemzeti kisebbségek jogérvényesítési lehetőségei az Európai Unióban
 • Alapjogvédelem az Európai Unióban
 • Nemzeti kisebbségi autonómiával kapcsolatos előadás
 • Délvidéki restitúció - ügyek a KJI partnereinek előadásában
 • A KJI tevékenységének, a vonatkozó jogi háttérnek ismertetése a felvidéki kárpótlással kapcsolatban – interaktív módon, a KJI munkatársaival
 • A KJI tevékenységének, vonatkozó jogi háttérnek ismertetése az erdélyi restitúcióval kapcsolatban – interaktív módon, a KJI munkatársaival
 • A KJI uniós jogi tevékenységének ismertetése Beke István és Szőcs Zoltán ügyében, interaktív módon, a KJI munkatársaival
 • A KJI által támogatott további ügyek bemutatása, az azokat képviselő ügyvédek és eljáró szakemberek, érintettek által
 • Kutatásmódszertani eszmecsere

A jelentkezés feltételei

Kiknek a jelentkezését várjuk?

Elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, PhD hallgatók, indokolt esetben pályakezdők jelentkezését várjuk határon innen és túl.

Mely tudomány/szakterületről?

Jog- és államtudományok, politológia, nemzetközi tanulmányok, esetlegesen egyéb, a kisebbségvédelemhez kapcsolódó releváns területek.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapjáról (www.kji.hu) letölthető regisztrációs ív vagy itt

2. Magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz

3. Motivációs levél

4. Hallgatói jogviszony igazolása (alap, mester, osztatlan vagy doktori képzésről), illetve végzett jelentkezők esetén a diploma másolata

Hova és meddig várjuk a jelentkezést?

A pályázati anyagot az jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

Jelentkezési határidő: 2022. június 24.

A pályázatok elbírálásának menete:

1. A felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázati anyagot benyújtó pályázókkal a szervezők - előre egyeztetett időpontban - rövid videóbeszélgetést folytatnak. Ennek célja a pályázók szakmai felkészültségének felmérésén túl, az esetleges kérdések megválaszolása, a szervezők és a nyári egyetem részletesebb előzetes bemutatása. Az interjúkra várhatóan a 2022. június 27-ei héten kerül sor. Igény esetén több alkalmat is biztosíthatunk.

2. Az interjúkat követően megtörténik a nyári egyetemre felvételt nyert pályázók kiválasztása. A pályázók kiértesítése előreláthatólag július elején történik meg.

További információkért forduljon bizalommal dr. Köböl-Benda Vivienhez, vagy dr. Wágner Tamáshoz a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársaihoz:

Köböl-Benda Vivien: benda.vivien@kji.hu                      Wágner Tamás: wagner.tamas@kji.hu

A nyári egyetemre történő jelentkezés előtt, kérjük, hogy olvassa el a KJI adatvédelmi tájékoztatóját: https://www.kji.hu/adatvedelem/

A jelentkezés benyújtásával – erre vonatkozó kifejezés kérés hiányában – a Pályázó önkéntesen hozzájárul az adatkezeléshez, melyet bármikor visszavonhat.

Budapest, 2022. május 20.

 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor