Tudta-e?
Egy mobiltelefon 7-szer szennyezettebb felület, mint egy utcai korlát, de csak 2-szer több baktérium van rajta, mint egy billentyűzeten.

209-210. szám - 2022. február-március

Publikálási lehetőség

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’ a Külügyi Műhely Alapítvány 2018-ban alapított online, tudományos időszaki kiadványa. Célja, hogy helyet adjon mindazon elemzéseknek, amelyek nemzetközi kapcsolatokkal, biztonságpolitikával, globális és harmadik országokban végbemenő folyamatokkal és változásokkal foglalkoznak.

3

Milyen tématerületeken várunk kéziratokat?

  • Biztonsági tanulmányok

  • Diplomácia

  • Európai tanulmányok

  • Magyarország külkapcsolatai

  • Magyar nemzetpolitika

  • Nemzetközi gazdaságtan

  • Nemzetközi jog

  • Nemzetközi szervezetek

  • Regionális tanulmányok

Kik számára nyitott a lehetőség?

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’ nyitott minden olyan kézirat befogadására, amely a fenti pontban ismertetett témakörökben dolgoz fel eseményeket, ismertet kutatási eredményeket.

Alap,- és mesterszakos hallgatók köréből elsődlegesen – de nem kizárólagosan – olyan hallgatóktól várunk kéziratokat, akik szakkollégiumban tevékenykednek, tanulmányi versenyeken vállalnak megmérettetést (például TDK), bekapcsolódnak a tanszéki munkába (például demonstrátor, tanársegéd), vagy készülnek a doktori képzésre.

PhD hallgatók köréből várunk minden olyan kutatási eredményt, amely a fenti tématerületekhez kapcsolódik.

Fokozattal rendelkező oktatóktól, kutatóktól, vagy fokozattal nem rendelkező, de adott szakterületen elismert szakértőktől várunk minden olyan kutatási eredményt, amely a fenti tématerületekhez kapcsolódik.

Mikor lehet kéziratot benyújtani?

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’ egész évben fogad be kéziratokat, illetve a lektorálás menetétől függően a publikálás is folyamatos.

Mi a publikálás menete?

A kézirat befogadását követően megkezdődik a szakmai lektorálási folyamat. A lektori észrevételeknek megfelelően a szerző lehetőséget kap a kézirat javítására, ezt követően a kiadvány társ-főszerkesztői ellenőrzik a véglegesnek szánt kéziratot. Amennyiben a kézirat a tartalmi és formai követelményeknek megfelel, publikálásra kerül. A publikálás magába foglalja a szerkesztési, azonosító igénylési, illetve archiválási folyamatokat egyaránt.

Miért a ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozat’?

A kiadványt úgy alkottuk meg, hogy rendelkezzen a hazai és nemzetközi tudományos életben elvárt követelményekkel – ISSN azonosító, Crossref DOI azonosító, MTID, OSZK EPA és MTA REAL repozitóriumban történő archiválás, szakmai lektorálás –, így az itt megjelent publikáció referenciaként mutatható be pályázatok és a doktori képzésre történő jelentkezés esetében, illetve a doktori tanulmányok közbeni követelmények teljesítése során. Középtávú célunk, hogy a kiadvány a tudományos pályán mozgó oktatók és kutatók számára is vonzóvá váljon. A tudományos elvárásokon felül gondoskodunk a megjelent publikáció minél szélesebb körű népszerűsítéséről, amely egyaránt jelenti a Külügyi Műhely Alapítvány közösségi média felületein történő közzétételt, valamint – a szerző közreműködésével – médiapartnereink felületén történő megjelenést.

A ’Külügyi Műhely – Gyorselemzés sorozatban’ történő publikálás részletes követelményeiről bővebb információk itt olvashatók.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor