Tudta-e?
A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC követte el. Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a hírrel, hogy kitört a második világháború. Hat év múlva aztán akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan attól a ponttól, ahol anno abbahagyták

226-227. szám - 2023. július-augusztus

A színek és emberek

Hogy a színek jelen vannak az életünkben, mindenki számára világos. Sokszor viszont, nem vagyunk tudatán mennyire fontosak az emberi élet minden területén.
BORI Mária

4

Sok mindenre hatással vannak, az érzelmeinkre, hangulatunkra, a jellemünket, a megjelenésünket is, és még hosszan sorolhatnám, igencsak meghatározzák. Valójában, a színek számtalan módon vannak jelen az életünkben, pl. az étkezésünkben, az öltözködésünkben, a lakókörnyzetünkben, a természetben, stb. A színek kutatói szerint, az ember, szabad szemmel kb. 2000 különböző színárnyalatot tud általában érzékelni. A világot leginkább a látásunkkal érzékeljük. A Wikipédia magyarázata szerint,- a különböző tárgyak a rájuk eső fényt különböző, rájuk jellemző módon nyelik el illetve verik vissza. Az emberi látás a visszaverődő fények egyedi sajátosságát (hullámhosszát) színként érzékeli. Agyunk pedig az érzékelt színt az adott tárgy tulajdonságaként értelmezi. Tudományos szempontból a szín, olyan a látással érzékelhető fiziológiai érzet, amelyet a látható fény kelt, méghozzá a hullámhosszától függő minőségben. A fény hullámhosszának változásával együtt változik az észlelt szín (vörös, vöröses narancs, narancs, narancsossárga, sárga stb. az ultraibolyáig), amely az idegrendszerben képződött észlelet az adott hullámhosszú fényingerre.

Nyáron, a napfény és meleg hatására tobzódunk a színekben, úgy a természetben, mind az öltözködésünkben, az életöröm szinte megérinthető. Télen viszont, amikor a napfény hiányában korán beszürkül világunk, óhatatlanul hatással van az élő szervezetekre, köztük az ember pszichés állapotára is. Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy nagyon sokszor a lelki állapotunknak megfelelő színekbe öltözünk, pl. lehangoltság esetén sokszor sötét színekbe öltözünk, vagy éppen a lehangolt lelki állapot megszüntetésére veszünk fel vidám színű öltözéket, vagy ruha kiegészítőket. Tény, hogy a színeknek kiemelkedő szerepük van az életünkben. Számomra, a színek, lelki világunkra gyakorolt hatása mindig is érdekes téma volt, ugyanúgy, mint a színeknek tulajdonított jelentéstartalmak is, mint pl. hogy a piros a szerelem színe, stb. Azok, akik a színek hatásával foglalkoznak, mint pl. a szín-pszichológusok, többek között megállapították, hogy a piros szín felgyorsítja az ember belső folyamatait, növeli a pulzusszámot, a légzésszámot, a szívverést, emeli a vérnyomást, szabályozza az adrenalin termelést, és így köze van a hormonkiválasztáshoz is. A piros színtől életrevalóbbnak, erősebnek érezhetik magukat az emberek. A kéket sem kell megvetni, mert jelentéstartalmához kapcsolódnak a következő jellemzők: ”Víz, férfi, teremtés, égbolt, béke, harmónia, nyugodtság, hűvösség, konzervativizmus, magabiztosság, jég, hűség, idealizmus, erősség, céltudatosság, igazságosság, erő, könnyedség, barátságosság.”

Jelentős dolognak számít, hogy az élet legkülönbözőbb területein alkalmazzák a különböző színek hatását. Hiszen a szakemberek a színek hatásának kutatásakor megfigyelték és lejegyezték, hogy a színek, a pszichés reakcióinkat is befolyásolják. Ezt a jelenséget leginkább, a marketinges szakemberek kutatták és a kutatásaik eredményeit alkalmazzák is. Ilyen marketingkutatási tényeként jegyzi a színpszichológia, hogy a vásárlók 85%-a dönt a termékek színe alapján; a vásárlók 80%-a véli úgy, hogy a szín segít a márka felismerésében; ha belépünk egy üzletbe, tudat alatt, mintegy 90 másodperc alatt hozunk ítéletet a környezetről, vagy egy áruról, és ebben legnagyobbrészt a színek játszanak szerepet; a színes hirdetéseket 42%-al többen olvassák el, mint a fekete fehéreket; stb.

A színkutatók azt is megállapították, hogy az agyműködésre is pozitív hatással vannak bizonyos színek. Dr Robert Gerard kutatásait folytatva felismerte, hogy a színek befolyásolják agyunk különböző neurológiai pályáit. Mivel minden színnek egy meghatározott hullámhossza van, mindegyikük más-más módon hat testünkre és agyunkra. A színek komolyan befolyásolják tanulás alkalmával az érzéseinket, a figyelmünket, a koncentráló képességünket és a viselkedésünket is. Ha például a zöld színt vesszük górcső alá, amely a régi időkben igen gyakran volt látható az iskolák tantermeiben a következőket tudhatjuk meg: a zöld szín a pihenést és nyugalmat biztosítja, javítja a hatékonyságot és a fókuszt. Kellemes érzést vált ki, amikor nézzük, mert a természetre emlékeztet. Több tanulmányban is utalnak arra, hogy azok, akik zöld színű szobában dolgoznak, elégedettebbek a munkájukkal és hosszabb ideig képesek eredményesen dolgozni is. Volt olyan kísérlet is, amikor monoton mozdulatokat végeztek a kísérleti alanyok, akik diákok voltak. Két csoportra osztották őket. Az egyik csoport 40 másodpercig nézhette szünetként a szomszédos zöld tetejű házat, a másik csoportnak szürke tetős ház volt látható. Amikor visszatértek a monoton művelet végzéséhez azt tapasztalták, hogy a zöld tetős házat néző csoport tagjai kevesebb hibát vétettek és jobban tudtak koncentrálni.

Azt is megállapították, hogy a színek a tanulásra is hatással vannak. A tanulók hatékonyabban tanulnak, és tovább emlékezetben tartják a megtanult információkat, ha az oktatási anyag színeket is használ, de az is, ha az osztályterem is színes. Mindez azért történik így, mert az agyunkba eljutó információk 80%-a vizuális. A színek pedig stimulálják a vizuális érzékelést, és segítenek az információ megtartásában is. A színek alkalmazása a tanulás, tanítás folyamatában azért is fontos, mert kiderült, hogy a gyerekek jobban emlékeznek azokra az utasításokra, amelyekhez színeket is használtak, mint azokra, amit csak szóban közöltek velük.

A tanulásmódszertanban ajánlott tanulókártyák esetében is fontosak a színek. Például a különböző adatokat tartalmazó tanulókártyáknál ajánlják a színes háttér használatát, úgy hogy minden adathoz más és más háttér kell, hogy tartozzon. Így a diákok a színt az adattal társítják, ami később az információ felidézését is segíti. Az is tény, hogy a kreativitásra is inspiratívan hatnak a színek, ösztönzik az új ötletek megszületését. A tojáshéjszín, a sárga különböző árnyalatai és a világos narancssárga, a kreativitás, a memória szempontjából előnyösek. Számos kísérlet igazolta már, hogy ezek a színek, és ezek árnyalatai serkentik a gondolkodást, a kreativitást és egyben lelkesítenek is. Ezért ajánlják a színpszichológusok, hogy munka vagy tanulás közben, ilyen színű, árnyalatú kép vagy tárgy legyen előttünk. Többek között erre jók a mind gyakrabban használt, szövegkiemelő vagy íróeszközök.

Ne feledkezzünk meg a színek ránk gyakorolt hatásáról, „mert minden, amit látunk: szín. A vonal is az. Az újság betűje, a mezők zöldje, a házak tömkelege, embertársaink sokasága, szóval: a látószervünkkel érzékelhető egész világ csupa menő színfolt a szemünk számára. Amint hogy fülünkkel csupán hangokat érzékelhetünk: ép úgy a szemünk kizárólag csak színek fölfogására képes. A meglátás folyamatában a szín elsődleges tényező: előbb látjuk meg a színt, s a nagyság, a körvonalak, a fény- és árnyékrészletek appercipiálása révén csak az után bontakozik ki tudatunkban a forma. Éppen ezért a színtónusoknak az emléke valahogy jobban tapad meg az emlékezetünkben is.” (Walter Ernő és Novák László: A színek világa, Bp. 1927.).  Mert a színek fontosak, alkalmazzuk jótékony hatásait, tegyük színessé az életünket és a világot.

Források:

1. Walter Ernő és Novák László: A színek világa, Bp. 1927.

2. Wikipédia, https://hu.wikipedia.org/wiki/Szín

3. https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/23327/
a_szinek_pszichologiai_hatasa_milyen_szinek_segitik_a_gyerekek_tanulasat

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor