Tudta-e?
Hogy a világ legkisebb műholdját 2000-ben bocsátották fel. A Picol-sat-1 és -2 ellenőrző műhold 250 grammos, kártyacsomag nagyságú szerkezet volt, és harminc méter hosszú huzal kötötte őket össze.

150. szám - 2017. március

Szavak indokolatlan felcserélése

A vajdasági magyar beszélők szerb hatásra néha indokolatlanul felcserélnek egymással olyan rokon értelmű, hasonló hangzású vagy ellentétes jelentésű szavakat, amelyeknek ugyanaz a szerb szó a megfelelőjük, és ez a tény megnehezíti a megkülönböztetésüket.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

8

Több olyan rokon értelmű szavunk is van, amelyet közös szerb megfelelőjük hatására némelyek indokolatlanul felcserélnek egymással: a díjat az árral (cena), az alkalmat a körülménnyel (prilika), a hasznot az előnnyel (korist), az enyhít igét a megkönnyít igével (olakšati), a hálát a köszönettel (zahvalnost) stb. Például: Meghatározták a szolgáltatás árát. (Ehelyett: Meghatározták a szolgáltatás díját.); Kihasználja a körülményeket. (Magyarul: Kihasználja az alkalmat.); Gazdasági előnyöket húz. (Inkább: Hasznot húz belőle.); A kellemes zene könnyítette fájdalmát. (Voltaképpen enyhítette fájdalmát.); Köszönetet érzett iránta. (Helyette: Hálát érzett iránta.)

A vajdasági magyar beszélők némelyike szerb hatásra a durvát és a gorombát is felcseréli egymással, szerbül ugyanis mindkettő grub. "Goromba hibát vétett, ezért elvesztette a játszmát" – mondta valaki egy sakkozóról. A gruba greškának a durva hiba felel meg, nem a goromba hiba. A szerb grub és a magyar goromba alaki hasonlósága nem véletlen, ez a magyar szó ugyanis éppen szláv eredetű. Az igaz, hogy a goromba melléknévnek hasonló jelentése van, mint a durvának, de nem mindig cserélhetők fel egymással. A hiba inkább durva vagy súlyos szokott lenni, a bizalmas társalgás nyelvében ordító hiba is előfordul, olykor pedig szarvashibát emlegetnek. A durva szó egyébként számos egyéb szóval helyettesíthető. Ha felületről van szó, akkor azt is mondhatjuk, hogy érdes, reszelős, egyenetlen, gyalulatlan, megmunkálatlan, kinagyolt (ha nincs finoman kidolgozva), rusztikus (a választékos beszédben), rücskös (népiesen), a tenyér vagy a bőr lehet kérges esetleg (a nagyobb kidudorodások miatt, népnyelvi szóval) göcsörtös; a megnyilatkozásra, mint például a tréfára a vastag melléknév is vonatkozhat, a kifejezésre az erős; emberre is utalhatunk az otromba, a nyers, a faragatlan és a goromba szóval (aki modortalansága miatt durva, az otromba; aki pedig műveletlensége miatt, az faragatlan); a kegyetlenségig durva emberre a kíméletlen vonatkozik, a szeméremsértőre viszont a trágár (a választékos beszédben).

A goromba melléknév jelentése elsősorban olyan személlyel van kapcsolatban, aki a másokkal való érintkezésben durva, kíméletlen, modortalan. A goromba, mint a pokróc szóláshasonlat nagyon durva emberre utal. A nyelvjárások tárgyra, dologra vonatkoztatva is használják (a goromba vászon érdes, durva felületű, a goromba só nagyon darabos, a goromba öltés pedig elnagyolt, kirívóan nagy).

Szerb mintát követve olykor hasonló hangzású szavakat téveszt össze némelyik beszélő: Az utolsó napokban nem találkoztunk.; Többek is figyelmeztették tévedésére.; Különböző ételkülönlegességeket kínálnak.; Ez nem jellegzetes rá.; Szőrszál van a kabátodon! – A poslednji és a zadnji nemcsak utolsót jelent, hanem utóbbit is: Az utóbbi napokban nem találkoztunk. A mnogi értelme többek és többen is lehet: Többen is figyelmeztették tévedésére. Ami szerbül raznovrstan, az magyarul vagy különböző vagy különféle: Különféle ételkülönlegességeket kínálnak. A szerb svojstven-nek megfelelő magyar szavak közül a jellemzőnek a vonzata lehet a rá (nem pedig a jellegzetesé): Ez nem jellemző rá. A szerbnek a szőrszál is dlaka meg a hajszál is, az ember kabátján inkább ez az utóbbi szokott lenni.

Néha ellentétes jelentésű szavak cserélnek helyet egymással egyesek beszédében: A vádlott kitartóan tagadott. (Ebbe a mondatba az uporno szónak csökönyösen megfelelője illik: A vádlott csökönyösen tagadott.); Az állhatatos bűnöző nem engedte el túszait. (A jó barát vagy a harcos az állhatatos, a bűnözőre a megátalkodott vagy a megrögzött jelző a jellemző.)

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor