Tudta-e?
... hogy a csernobili atomerőmű-baleset radioaktív fertőzése 130 ezer négyzetkilóméterre terjedt ki, és több mint ötvenmillió embert érintett közvetlenül?

205. szám - 2021. október

Az írógép-helyesírás

Annak idején magától értetődőnek, szükséges rossznak tartottuk azt a tényt, hogy írógéppel nem lehet leírni minden magyar betűt. Az írógép feltalálása óta már több generáció pötyögtette a billentyűket anélkül, hogy szabályosan le tudta volna írni az olyan szavakat, mint bús, víz, tűz, hús, szín, gyűjt, zúz, hűvös, hírek, múlt, húsz, híd, út, kút, tűr, sír, rúd, műsor, híres, bútor, csúf stb.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

4

Az írógép billentyűzete legfeljebb a hosszú ó-t és ő-t tartalmazta, a hosszú í, ú, ű betű nem kapott helyet rajta. A szorgalmasabbak úgy segítettek magukon, hogy utólag ceruzával kirakták az ékezeteket, vagy pedig mellékjellel próbálkoztak, sokan azonban úgy hagyták a leírt szöveget, csupaszon. Régen még nyomtatásban is gyakran előfordultak ékezethibás szavak, elsősorban éppen az írógép hiányos billentyűzete, valamint ezzel kapcsolatosan a szerző és a nyomdászok hanyagsága miatt.

Manapság az sms-ek írása okoz hasonló gondokat. Sokan az angol betűkészlettel élnek, mert a telefonjukon nincsen lehetőség a magyar karakterek megjelenítésére, ha pedig van, akkor viszont kétszer-háromszor többe kerül a szabályosan leírt magyar szöveg elküldése, ugyanis a magyar karakterek jóval nagyobb helyet foglalnak el, mint a mellékjelek nélküli angol betűk.

Nemcsak azért szükséges írásban megkülönböztetni a rövid és a hosszú magánhangzókat, mert a helyesírási szabályzat így követeli meg, hanem azért is, mert fontos szerepük van egy-egy szó jelentésének a kialakításában. Számos olyan szavunk van, amely hosszú magánhangzóval mást jelent, mint röviddel. Nem mindegy, hogy valaki kint volt a kertben vagy pedig nagy kínt kellett kiállnia. Az sem lehet közömbös számunkra, hogy a barátunk megörült-e az ajándéknak vagy pedig megőrült miatta. Egészen mást eredményes az, ha bátyám zsebet tűzet a kabátjára, mint ha tüzet rak a kályhában. A következő mondatokban a hasonló hangzású szavak egyikét ékezettel kell ellátnunk: A faluban sok a fehér falú ház. – Még ebben a rejtett zugban is zúg a szél. – Az iratra ráíratta a tanúk nevét. – Az üzletben kapható áru közt sok kedvező árú. stb.

1979-ben megszületett a magyar betűket tartalmazó írógép szabványa. Nem volt teljesen hiábavaló a nyelvészeknek hosszan tartó, szívós küzdelme azért, hogy a mellőzött betűk is rákerüljenek az írógépre, hogy írógéppel is helyesen lehessen írni magyarul, mivel a szabvány kimondta, hogy a Magyarországon forgalomba kerülő írógépeknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a magyar ábécé minden betűjét szabályosan le lehessen írni velük. Az írógépgyártók azonban húzódoztak a teljes magyar ábécéhez szükséges billentyűzetbővítéstől.

Még mielőtt teljesen elterjedtek volna a használatban a szabványosított írógépek, gépelés helyett az emberek áttértek a számítógépen való szövegszerkesztésre. Nemcsak Magyarországon nyílt lehetőségük az embereknek teljes magyar billentyűzettel írni, hanem másutt is, a világnak bármely részén, ahol igény van a szabályos magyar írásra.

A számítógépek térhódításával elérkezett az ideje annak, hogy megszűnjön az évtizedeken át megtűrt külön írógép-helyesírás, és hogy a magyar nyelv is belépjen azok közé a boldogabb nyelvek közé, amelyeken a lektori munka nem az ékezetkirakással kezdődik. Miért legyen hátrányos helyzetben az, aki billentyűzettel akar magyarul írni! A számítógéphez teljes magyar billentyűzetet csatlakoztathatunk, és az már nem kell, hogy gondot okozzon, hogyan jegyezzük meg a hosszú í, ú és ű betű helyét!

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor