Tudta-e?
Hogy a világ legkisebb műholdját 2000-ben bocsátották fel. A Picol-sat-1 és -2 ellenőrző műhold 250 grammos, kártyacsomag nagyságú szerkezet volt, és harminc méter hosszú huzal kötötte őket össze.

194. szám - 2020. november

Műveltető képzős ige tárgyassá válása

Eléggé általánosnak mondható az a jelenség, hogy tárgyatlan ige tárgyassá válik műveltető képzővel. Tucat számra lehet idézni az ilyen példákat. Mégis meglepődtem, amikor először hallottam a kiszivárogtat igéről.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

4

Pontosabban a kiszivárogtat főnévi igeneve hangzott el egy alkalommal a televízióban: "Nem kell adatokat kiszivárogtatni"! Engem nem annyira tartalma miatt, mint megfogalmazása miatt hökkentett meg ez a nyilatkozat,. Ugyanis nem éppen szokványos igenévvel éltek benne. A mondat azt sugallja az embernek, hogy ezek, lám, tudnak az adatok kiszivárgásáról mint spontán folyamatról, azt viszont nem nézik jó szemmel, hogy ezt mesterségesen, szándékosan valaki elősegítse, serkentse. A kiszivárog ige elsősorban valamilyen anyagra (vízre, füstre) utal, amely lassan kifolyik, kijut valahonnan, továbbá titkolt dologra, amely apránként nyilvánosságra kerül, illetve a bizalmas szóhasználatban emberekre, akik lopakodva kimennek valahonnan. Műveltető képzős származéka, a kiszivárogtat az alapigének mindhárom jelentéséhez kapcsolódhat, azzal, hogy a szivárgás személynek vagy személyeknek az akaratából történik, valaki elősegíti valamely dolognak a kijutását, titoknak a nyilvánosságra kerülését, lehetővé teszi embereknek a kilopakodását.

Hogy tárgyatlan ige tárgyassá válik műveltető képzővel, a következő szópárok is tanúsítják: Terem – termeszt, szakad – szakít, foglalkozik – foglalkoztat, fut – futtat, ég – éget, köhög – köhögtet, kong – kongat, peng – penget, forog – forgat, pörög – pörget, csillog – csillogtat, csattog – csattogtat, durrog – durrogtat, párolog – párologtat stb. Amint látjuk, több -g képzős igének is van műveltető származéka, köztük a kiszivárogtat is megtalálhatja a helyét, noha pillanatnyilag szokatlannak tűnik.

A terem alapjelentése '(növény) életre kel és kifejlődik, ill. (növényen termés) fejlődik és megérik'. A termeszt ennek megfelelően azt fejezi ki, hogy '(növényt) műveléssel szaporít, ápol (és gazdaságilag hasznosít)'. A szakad értelme '(vékony, hajlékony anyag, tárgy) folytonossága húzás vagy kopás, koptatás hatására megszűnik', a szakít igéé pedig 'valamit húzva, rántva stb. két vagy több részre különít'. A foglalkozik ige olyan személyre vonatkozik, aki valamely tevékenységet folytat (leginkább hivatásszerűen), illetve valakivel, valamivel kapcsolatban teendőket ellát, végez, a foglalkoztat elsősorban azt fejezi ki, hogy valaki kenyérkereső munkát biztosít valakinek. Aki fut, az szaporán ugró léptekkel gyorsan halad, akit pedig futtatnak, azt futára vagy valahova való sietésre szólít fel, késztet valaki. Az ég ige arra utal, hogy valami hőt és fényt bocsát ki (közben pusztul, fogy, illetve vegyileg átalakul). Műveltető párja, az éget 'tűzzel emészt, megsemmisít; tűzzel (valamivé) változtat' értelmet fejez ki. A -g képzős igék közül a köhög jelentése 'a tüdőben, légcsőben, torokban támadó inger hatására görcsös kilégzéseket végez', a műveltető köhögtet tár-gyas ige, 'köhögésre ingerel, késztet' az értelme. A kong alapjelentése 'ütésre tompa, mély hangot ad', illetve (helyiség) visszhangzik', a kongat igéé viszont 'úgy ráz, üt, húz meg valamit, hogy az kongó hangot ad'.

Számos igekötő is akad az efféle műveltető igék közt: megijeszt (odahat v. okozza, hogy valaki, valami megijedjen) – az ijedség fogja el, félni kezd' jelentésű megijed párja; elaltat (előidézi, segíti, hogy valaki elaludjon) – az 'alvás állapotába jut' értelmű elalszik ige műveltető megfelelője; kifáraszt (okozza, előidézi, hogy valaki kifáradjon) – a teljesen elfárad jelentésű kifárad párja; a leáztat (áztatással leválaszt) – az 'átnedvesedve vagy áztatással leválik' értelmű leázik tárgyas és műveltető megfelelője stb.

Némelyik műveltető képzős igének másodlagosan tárgyatlan jelentése is van, például a csattogtatnak: A szárnyait csattogtatja, de: Csattogtat az ollóval. A pattog igének két műveltető párja is lehet: a pattogtat (előidézi, hogy valami pattogjon) és a pattogat (kukoricát parázs fölött rostában süt). A felterjeszt ige is rendkívüli (ugyanis nincsen felterjed cselekvő párja).

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor