Tudta-e?
Hogy mik a gleccserek? A gleccserek tulajdonképpen óriási jégfolyók. A hófödte, magas hegyekben sok év alatt összegyűlik a hó, a völgyek felé csúszik, összetömörödik és jéggé válik. Azután a jégár lassan ledfelé csúszik a hegyoldalak között. Szemmel alig észrevehetõen, de állandóan mozog a roppant jégtömeg. Ahogy lejjebb ér, közben olvad is. A jég alatt apró kis patakok vize csobog. A vastag jégpáncél csak lassan olvad meg és mire leér a hegyekbõl, mély árkokat vág még a legkeményebb sziklavölgyekben is.

144. szám - 2016. szeptember 1.

A nemzetközi szavak

Az egyes nyelvek szókészlete nem zárt rendszer. Más nyelvekből is kerülnek bele elemek, ezek vagy meghonosodnak, és jövevényszóvá válnak, vagy mintául szolgálnak belső keletkezésű szó létrejöttéhez, és tükörszót indukálnak, vagy pedig megmaradnak idegen szónak, és idővel kiszorulnak a nyelvhasználatból. Némelyik szó igen sok nyelvbe eljut, és java részükben gyökeret is ereszt. A világszerte ismert szavakat szokás nemzetközinek nevezni.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

7

A huszadik században vált világméretűvé a szavaknak a vándorlása, a közlekedés és a hírközlés felgyorsulása és bővülése következtében. Ez a trend századunkban is folytatódik.

A nemzetközi szavak számos nyelvben megtalálhatók ugyan, de rendszerint nem mindegyikben. A világ népeinek kultúrája, az egyes nyelvek logikája között olykor igen nagy eltérések tapasztalhatók, ezért mindig akad olyan nyelv, amely valamilyen oknál fogva nem fogadja be az egyik vagy a másik nemzetközi szót.

Főleg klasszikus műveltségszavak (latin és ógörög eredetűek) válnak nemzetközivé, mégpedig az úgynevezett világnyelvek (angol, francia, orosz, spanyol stb.) közvetítésével. A görög demokratia francia közvetítéssel terjedt el a világ nyelveiben, a latin veto szót az angol újította fel politikai és parlamenti műszóként, a latin statistica szó elsősorban a németből indult el, a latin faun elterjedéséhez a francia nyelv segített hozzá stb.

Számos nemzetközi szó latin vagy görög elemekből valamely más nyelvben jött létre: a rádió az amerikai angolban, az autó a franciában, a telefon szintén a franciában, a benzin a németben stb.

A világnyelvek segítségével egyéb nyelvek szavai is széleskörűen elterjedhetnek. Az azték chocolatl szót a spanyol közvetítette a világnak (belőle lett a csokoládé), a tabu szó polinéz eredetű, az európai nyelvekbe az angol közvetítette, és utóbb nemzetközivé lett.

Egy-egy világnyelv saját belső keletkezést szavaival is gazdagította a nemzetközi szó-készletet. Ilyen például az angol sport, football, tennis, a francia toilette, jaquette stb.

A nemzetközi szavak némelyike a magyarban nem honosodott meg. A bibliotékát kiszorította a könyvtár, a teátrumot a színház, a románt a regény. Az európai nyelvek szókészletében a humanizmus hatására honosodott meg a latin bibliotheca szó. A XVIII. században a magyarba is eljutott, de csak néhány évtizedig használták. A könyvtár fogalmát a régi magyar nyelvben jobbára szókapcsolattal fejezték ki: könyves ház, könyves kamra, könyvtartó hely stb. A teátrum szó a XVII. században színpadot jelölt, a XVIII. században színházat, a XIX. században pedig színjátszásra is kezdték vonatkoztatni. Magyarul a felvilágosodás korában nevezték meg előbb színnek, majd játékszínnek, a reformkorban aztán létrejött a napjainkban is élő színház összetétel. A román francia eredetű szó, a magyarba német közvetítéssel is bekerült az 1700-as évek derekán. A nyelvújítás idején a rege főnévből alkotott regény néhány év alatt kiszorította a használatból. Elsőként Jósika Miklós alkalmazta műveinek címlapján.

Egyes szavak nemzetközivé válása meglehetősen kalandos módon történt. A vámpír szó például valószínűleg az egyházi szláv upir nyomán jött létre a szerbben egyrészt olyan halott emberre utalva, aki a régi néphiedelem szerint éjjel elhagyja sírját, fojtogatja az élőket, és vérüket szívja, másrészt pedig egy denevérfajtát jelölve. Az európai nyelvekben a német sajtó révén terjedt el a XVIII. században olyan esetekkel kapcsolatban, amikor állítólagos vámpírok több embert megkínoztak és megöltek. A trolibusz szó a franciában keletkezett az 'áramszedő, illetve ennek görgője' jelentésű angol trolley és az autobus szóból elvont bus összevonásával. Ez az esemény 1923-ban játszódott le. Az új szó felváltotta az addig használatos électrobus szót. A magyarba a németből kerülhetett át. Az ötvenes években magyar fejleményként rövidített változata is létrejött, a troli.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor