Tudta-e?
A világ oxigénkészletének 60%-át a világóceánban élő növényi planktonok szolgáltatják.

207. - 208. szám - 2021. december - 2022. január

Fogalommá vált személynevek

Amikor az ember szendvicset eszik, és pasztőrözött tejet iszik rá, rendszerint nem is gondol Sandwich grófra és Louis Pasteurre, akiknek a nevéből ez a két fogalom származik. A fogalommá vált személynevek csoportjába több más közszavunk is beletartozik. Ilyen szó még a zsilett, a rekamié, a röntgen, a pepita, a viganó, az atilla, a garbó, a cézár, a garmond stb.
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

5

A szalámival, sajttal, paprikaszelettel vagy egyéb finomságokkal megrakott vajas kenyér fogalma már régóta nem idézi fel az emberekben a különc angol főúr alakját, aki még evés végett sem szakította félbe a kártyázást; valamint a pasztőrözés eljárása sem juttatja feltétlenül eszünkbe a neves francia bakteriológust, aki felfedezte a baktériumok biokémiai szerepét, és rájött arra, hogy a baktériumok már viszonylag nem nagy hőmérsékleten is elpusztulnak, tehát az élelmiszerek és az italok hőkezeléssel is tartósíthatók. Mindenesetre a Sandwich és a Pasteur név fogalomalkotó lett.

A zsilett névadója az amerikai King Camp Gillette, aki rájött arra, hogy célszerűbb cserélhető borotvaélet használni, mintsem az egész borotvát sutba vágni, ha teljesen kicsorbul az éle. A rekamié, ez az ágyneműtartó fiókkal ellátott, kárpitozott fekvőbútor a francia Récamier asszony nevét viseli, magyarul ágydíványnak is mondják. A röntgenkészülék és a röntgenkép szó a röntgensugarakat felfedező Wilhelm Conrad Röntgen nevét őrzi. A pepita minta Pepita de Ortega spanyol táncosnő ruhájáról vált nevezetessé, a viganó pedig egy olasz táncosnő nevéből való. A XIX. század elején volt divatban a viganó, hosszú női felsőruha, amelynek dereka és alja egy darabból volt kiszabva. Az atilla zsinórozott kabát vagy zubbony volt a tizenkilencedik században. Attila hun király nevéből alkották az atillamente szót, ez egyszerűsödött később atillává. A garbó (ami nem más, mint visszahajtott magas nyakú pulóver) Greta Garbo svéd filmszínésznő nevéből ered. A cézár és a vele összefüggésben levő császár köznevünk Gaius Julius Caesar római uralkodó nevére vezethető vissza. A garmond a nyomdászatban használatos szó, egy betűfajtát jelöl, Garamond francia betűmetsző nevéből származik.

A személynévből lett közszavak közé tartozik még az említetteken kívül az atillához hasonló jelentésű és elavult zrínyi (Zrínyi Miklós szigetvári hősnek a nevéből), a húszfrankos aranypénzt jelentő napóleon (Napoleon Bonaparte és III. Napoleon császár idején verték őket), a szajkó népies neveként számon tartott Mátyás (vagy mátyásmadár, a Mátyás személynévből), a tizenkét pont magasságú ciceró (ez a betűfajta Marcus Tullius Cicero római író, politikus és szónok nevét őrzi), a 'sirató vers' értelemben használt jeremiád (Jeremiás zsidó próféta nevének mintájára alakult), a középkori énekes vándordiákra utaló goliárd (a bibliai Góliát nevéből), az utcanyelvi pali (melyet becsapható, hiszékeny emberre mondanak), a divatnyelvben ismert raglán (a vállrésszel egybeszabott ujjú bő kabát vagy felöltő, Lord Raglan 19. századi angol hadvezér nevéből) stb.

Sajátos csoportjuk a tulajdonnévi eredetű közneveknek a mértékegységet jelölő szavaké: volt, watt, ohm, amper, joule, henry, farad, kelvin stb. Mind egy-egy természettudós nevére vezethető vissza (Alessandro Volta, James Watt, Georg Simon Ohm, André Marie Ampère, James Prescott Joule, Joseph Henry, Michael Faraday, William Thomson Kelvin stb.)

Főnévi és melléknévi jelentése is van a máriás (< Mária), a mohamedán (< Mohamed), a kálvinista (< Kálvin), a lutheránus (< Luther), a marxista (< Marx) stb. szónak. Némelyik névből ige keletkezett, ilyen a már említett pasztőröz, aztán a dízelesít (< Diesel), a galvanizál (< Galvani), a kosútoz (< Kossuth) – ez az utóbbi azt jelenti, hogy borozgatva politizál…

 

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor