Tudta-e?
Hogyan táplálkozik a húsevõ növény? Ezeknek a nönyeknek a leveleik végén tömlõszerû kitüremkedés van, amit kancsónak hívunk. A széle többnyire színes, hogy a rovarokat magához csalogassa. Ha ügyetlenek, a kancsó peremén megcsúsznak és a tömlõ mélyére pottyannak, ahol beleragadnak a lefelé álló ragadós szõrszálakba. A fogságba esett rovarok elpusztulnak a kancsó mélyén és felbomló testükbõl táplálkozik a növény.

143. szám - 2016. augusztus 1.

Szerb szókapcsolatnak megfelelő magyar szavak

Számos esetben tömörebben fejezünk ki bizonyos fogalmakat, mint más nyelvek, egy szóba sűrítjük azt, amit más nyelv beszélői szókapcsolattal fejeznek ki. Többek között magyar–szerb viszonylatban is előfordul ilyesmi: képernyő – mali ekran, takarmány – stočna hrana, telek – građevinsko zemljište, térkép – geografska karta, lepedő – krevetski čaršav
Dr. MOLNÁR CSIKÓS László | a szerző cikkei

7

Egy művelődési tárgyú újságcikkben olvastam a következő mondatot: "Egyéves késéssel akkor mutatják be a sikerfilmeket, amikor már a kis képernyőn mindenki, akit érdekel, már megnézte.” Miért éppen csak a kis képernyőn nézik az emberek a sikerfilmeket? - kérdezheti az, aki történetesen nem ismeri a szerb nyelvnek mali ekran kifejezését, vagy nem tud szerbül. Az efféle kérdés már csak azért is jogos lenne, mert a magyar köznyelvben a képernyő szó csak televíziókészülékkel kapcsolatban használatos.

Lássuk, mi a helyzet a szerb nyelvben a képernyőkkel! A magyar képernyő szónak a szerbben megfelelő ekran főnév egyaránt jelenti a mozi teremben levő vetítővásznat és a televíziókészülék katódcsövének kívül látható felületét is. A röntgenkészülékeken levő képernyőnek, valamint a kályha- vagy fényellenzőnek szintén ekran a neve a szerb nyelvben. Ez a szó a magyarban nem is használatos. A képernyő szó viszont nem mindig helyettesítheti a szerb ekrant. A magyar nyelv a vetített képek felfogására alkalmas (általában vászonból való) függőleges felületet vetítővászonnak vagy mozivászonnak nevezi, nem pedig képernyőnek vagy ekrannak.

A szerb nyelvben igét is képeztek az ekran szóból. Az ekranizirati (vagy szókapcsolattal: staviti na ekran) azt jelenti, hogy 'valamely művet filmen, a televízióban vagy színpadon bemutat', tehát jóval tágabb fogalmat fejez ki, mint a magyar képernyőn bemutat kifejezés. Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy megfilmesít ige vagy filmre visz szószerkezet, illetve színre visz kifejezés is van a magyarban.

Azt is el kell mondanunk, hogy a fényképezés és a filmezés szakmai szóhasználatában a vetítőernyő is előfordul 'vetített képek felfogására alkalmas felület' jelentésben. Persze, ez nem sokat változtat a kis képernyő értelmezésén. A kis képernyő szókapcsolatra csak akkor lehet szükség, ha egy (mondjuk 67 cm-es) nagy képernyőjű televíziókészüléket szembeállítunk egy (például 36 cm-es) kicsivel; egyébként nincs.

Az egészséges magyar nyelvérzékű ember számára a kis képernyő is ugyanúgy szószaporítás, mint az állati takarmány, az építési telek, a földrajzi térkép, az ágylepedő stb. Ezek rendre szerb jelzős szerkezet tükörfordításai: stočna hrana – állati takarmány, građevinsko zemljište – építési telek, geografska karta – földrajzi térkép, krevetski čaršav – ágylepedő. Magyarul elegendő, ha ezeknek a tükörfordításos szókapcsolatoknak, illetve összetételeknek az alaptagját vagy az utótagját használjuk: takarmány, telek, térkép, lepedő.

A szerb nyelv kénytelen jelzős szerkezettel jelölni a takarmány fogalmát, ugyanis a hrana főnév mindenféle táplálékra vonatkozhat, még szellemire is. Azt, hogy állatok számára való, külön kell jelezni, erre szolgál a stočna melléknév. A magyar takarmány főnév éppen ilyenfajta táplálékra vonatkozik, szükségtelen tehát hozzábiggyeszteni az állati melléknevet.

A zemljište utalhat talajra, földre, területre. A terméketlen talajnak neplodno zemljište a neve, a sík területnek ravno zemljište, a teleknek pedig građevinsko zemljište. A telek főnév olyan, rendszerint lakóterületen levő kisebb földterületre vonatkozik, amelyen ház áll, vagy amelyen építkezni lehet. Nevezik házhelynek, házteleknek is. Nincs értelme annak, hogy építési telekről beszéljünk, legfeljebb építési területet lehet mondani. A földrajzi térkép szintén szószaporítás. Szerbül a karta főnév jelenthet kártyát, kártyajátékot, lapot, igazolványt, jegyet stb., azt, hogy térképről van szó, a geografska melléknév mutatja. A magyar térkép főnév akkor kíván jelzőt maga mellé, ha a tematikus kartográfia termékeit óhajtjuk megnevezni: geológiai térkép, politikai térkép, gazdasági térkép, katonai térkép, meteorológiai térkép, közlekedési térkép stb. A čaršav szó esetében azért van szükség a krevetski jelzőre, mert asztalterítőt is jelenthet, a magyar lepedő viszont csak az ágynemű része szokott lenni.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor