Tudta-e?
Hogy melyik a legrégibb magyar nyelvemlékünk ? A HALOTTI BESZÉD ÉS KÖNYÖRGÉS, 1200 körül keletkezett. Ez az elsõ olyan magyar nyelvű írás, mely komoly irodalmi érték is. A BESZÉD szabad, a KÖNYÖRGÉS szó szerinti fordítás latinból; összesen 274, az ismétlõdõ szavakat csak egyszer számítva 190 szóból áll.

150. szám - 2017. március

Egy könyv margójára

Duray Miklós: Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében 1963-2015. I-II. kötet. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2016 „Csak az a nép vív ki tiszteletet maga iránt, amely küzdeni tud saját érdekeiért.”
Kovátsné dr. habil NÉMETH Mária írása

6

Duray Miklós legújabb kötetében a Felső- Magyarország, a felvidéki magyarság sorsával mutatja be az elszakított területeken, Kárpát-medencében élő magyarság sorsát. Bár a határon túl mindegyik országban másképpen törekedtek sajátos, de lényegében azonos céljaik megvalósítására, a sors közös. A két kötetes mű a kisebbség sorsát, az egyén és a közösségek küzdelmét: sikereit - kudarcait, vállalásait - veszélyeit, a méltatlan és méltányos intézkedések következményeit 50 év eseményeinek időívében szemlélteti, elemzi, értékeli a szerző, mintegy utat mutatva a legalapvetőbb kérdésekben.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor