Tudta-e?
...hogy Svédországban, Izlandon és Norvégiában teljesen tiltják a mesterséges élelmiszer-színezékeket?

156. szám - 2017. szeptember

Konferencia

16. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

Újvidék, Rektorátus, Mezőgazdasági Kar, 2017. november 24-26.

3

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2017 novemberében Újvidéken, a Rektorátuson és a Mezőgazdasági Karon megrendezi a 16. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek top-témája a TENGER.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden évben megszervezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK) az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.

A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente mintegy 150 hallgató vesz részt új kutatási eredményeivel.(2002, 1. VMTDK, Szabadka, 56 résztvevő; 2003, 2. VMTDK, Újvidék, 76 résztvevő; 2004,  3. VMTDK, Zenta, 82 résztvevő; 2005, 4. VMTDK, Szabadka, 98 résztvevő ; 2006, 5. VMTDK, Újvidék, 97 résztvevő; 2007, 6. VMTDK, Újvidék, 82 résztvevő; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK, Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő, 12. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő, 14. VMTDK, Szabadka, 164 résztvevő, 15. VMTDK, Újvidék, 152  résztvevő).

A VMTDK célja:

- magyar nyelvű, Kárpát-medencei hatókörű, tudományos-művészeti fórumot teremteni az Újvidéki Egyetem hallgatói számára

- a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítése a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban

- az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztése

- a vajdasági magyar elitképzés tervszerűsítése

- a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő tevékenység ösztönzése a felsőoktatásban

- a vajdasági magyar közösség iskolázottsági szinjének növelése, képzési és önképzési lehetőségeinek bővítése

- a fiatal szakemberek társadalmi érvényesülésének, a minőségvédelem biztosításának elősegítése

- a vajdasági magyar tudományos és művészeti közélet fellendítése

- a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezési  jelölések biztosítása a VMTDK tudományos bizottsága által.

A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és művészetek minden területét.

A konferencia nemzetközi, közép-európai jellegű, a Kárpát-medence minden régiójából érkeznek résztvevők.

A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz.

A konferenciára megjelenik a rezümékötet.

SZEKCIÓELSŐ DÍJ

A VMTDK nem versenyjellegű, de a nemzetközi tudományos bizottság kihirdeti a szekcióelsőket két kategóriában:

1. egyetemi hallgatói, mesterképzős

2. doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (35 éves korig).

A szekcióelső díjakat a külföldi résztvevők is elnyerhetik.

TOP TÉMA

A VMTDK minden évben meghirdeti a konferencia központi témáját, amely természetesen nem kötelező érvényű. A korábbi top-témák: Duna, kristály, gömb, tükör, fa, fény, háló.

A 16. VMTDK top-témája a TENGER!

BENEVEZÉSI SZABÁLYOK

A VMTDK-ra minden vajdasági egyetemi és főiskolai hallgató jelentkezhet olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló, magyar nyelvű pályamunkával (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló, saját tudományos kutatásokra, ill. művészeti koncepcióra épül.

A VMTDK-ra 35 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgatók és kutatók jelentkezhetnek.

Korlátozott számban tudunk fogadni külföldi egyetemistákat, doktoranduszokat, 35 éven aluli kutatókat (kb. 50-et) a Kárpát-medence más régióiból is.

A konferencia szekciói:

1.     élő természettudományok

2.     élettelen természettudományok

3.     műszaki tudományok

4.     társadalomtudományok

5.     humán tudományok

6.     művészetek

A benevezés feltételei:

REGISZTRÁLÁS

Regisztrálj a www.vmtdk.edu.rs honlapon a 16. VMTDK Jelentkezők rovatában! (Társszerzőség esetében minden résztvevő külön regisztráljon!).

REGISZTRÁLÁSI HATÁRIDŐ: 2017. október 1.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor