Tudta-e?
Ha a cápa nevét halljuk, már látjuk is magunk előtt, hogyan marcangolja szét az embert. A több száz cápa fajból azonban csak 4 – 5 támad az emberre. Ilyen például a tigris – és a nagy fehér cápa. Évente az egész világon 60 cápatámadás történik, több mint a felét azonban ember provokálja…és ebből 2 – 3 halálos.

162. szám - 2018. március

A nevelés első szintje a fegyelemre nevelés

A fegyelmezési eszközök csak akkor tartósak, ha a nevelési rendszer elemeiként alkalmazzuk azokat. A fegyelmezés a nevelési folyamatnak csupán meghatározott oldala, összetevője…
Dr. NÉMETH Ferenc c. főiskolai docens, nemzetközi borbíró

6

„…. nincs súlyosabb kérdés az emberiség és a nemzet tökéletesedése szempontjából, mint az, hogy milyennek kell lennie a jó nevelésnek.” (Fináczy Ernő)

A nevelés növelés. Fináczy Ernő, a XX. század első felének egyik meghatározó tudósa ezt úgy fogalmazza, hogy „Növelni annyit tesz, mint a fiatal nemzedéket előbbre vinni, természetadta képességeit fokozni és erősíteni, a gyermeket a kultúrára képessé tenni, jobbá tenni azt, ami benne adva van. …fokozás, jobbá tétel, tehát tökéletesítés.”

A XX. század második felének jeles professzora, Nagy Sándor – egyetértve az előbbiekkel – azt hangsúlyozza, hogy az emberre irányuló fejlesztő hatások rendszert alkotnak, melyek az egyén fejlődését abból a célból kell elősegíteni, hogy „az képes és kész legyen a társadalomban és az egyéni életben rá háruló feladatok elvégzésére. A nevelésben kifejezésre jut az adott társadalom világnézete, értékrendszere, szükséglet és feladatrendszere, mert magától értetődő, hogy mindazt, amit a társadalom értékesnek tart, ki akarja fejleszteni tagjaiban.”

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor