Tudta-e?
...hogy kié volt az elsõ könyvtár? Asszúrbanipál asszír királyé volt az elsõ nagy gyűjtemény, mely körülbelül 2600 évvel ezelõtt létesült. A könyvtárban gyűjtötték össze az asszír királyok hadjáratairól szóló történeteket, valamint leveleiket és rendeleteiket. A "könyvek" valójában ékírással telerótt agyagtáblák voltak, melyeket gondosan leltároztak és belenyomták a király pecsétjét is.

159-160. szám - 2017. december - 2018. január

Advent projekt az identitás erősítéséhez

A tanulási folyamatban a problémamegoldást, a konfliktusok elemzését és megoldását, a döntést, az együttműködést, a kompromisszumokat, a kritikus gondolkodás igényét, és az önszabályozó tanulást kell elősegíteni…
NMARNÉ Kendöl Jutka, PhD hallgató, a Soproni Egyetem BE Pedagógiai Kar oktatója

8

A tanítás módszertani, szakmai, szemléletbeli kultúrájának megújulása, a paradigmaváltás elkerülhetetlen. A pedagógus megújulása is szükséges. Az egyértelmű irányító szerep helyett a szakértői, segítői szerep az, amivel a tanulók önállósága növelhető. A tanár feladata nem a tudásátadás, hanem a tudáskonstrukcióhoz megfelelő pedagógiai környezet létrehozása. A tanulók önálló tevékenységének fejlesztése a kooperatív munkaformák előtérbe helyezésével érhető el. A tanulás társas folyamat, abban meghatározó szerepet játszik a társakkal kialakított diskurzus, a különböző megközelítések ütköztetése. A tanulási folyamatban a problémamegoldást, a konfliktusok elemzését és megoldását, a döntést, az együttműködést, a kompromisszumokat, a kritikus gondolkodás igényét, és az önszabályozó tanulást kell elősegíteni. „Önszabályozó tanulásról akkor beszélhetünk, ha egy személy önmagát motiválja és a tanulási tevékenységét önállóan, önmagáért felelősen tervezi, strukturálja, vezérli és kontrollálja” (Réthy, 2003, 47). A tanuló a tudást nem átveszi, nem közvetítik számára, hanem maga hozza létre önmagában, konstruálja.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor