Tudta-e?
Bölcs mint a bagoly - szokták mondani, pedig a bagoly a madarak világában bizony butácskának számít mert a legokosabb madarak a hollók és a varjúk. Feltehetően a bagolyról azért gondolták, hogy bölcs, mert a madarak közül az ő szemük állása hasonlít legjobban az emberéhez – vélekednek a zoológusok.

157. szám - 2017. október

Projektterv

Zöld napok az erdőpedagógiában

Az erdőpedagógia projekt célja a környezettudatos életvezetésre való felkészítés, közvetlen tapasztalatszerzéssel, valóságos élethelyzetek gyakoroltatásával…
NMARNÉ Kendöl Jutka, PhD hallgató, a Soproni Egyetem BE Pedagógiai Kar oktatója

6

A zöld napok projekt az erdőpedagógia projekt keretében valósul meg a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar óvodapedagógus hallgatóinak részvételével. A projekt célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása, az embert és a környezetet tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai, erkölcsi megalapozása.

A „fenntartható fejlődés” kihívásai az oktatás szereplőit új feladatok elé állítják. Az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban szükségszerű a kompetenciaalapú oktatáshoz kapcsolódó új programcsomagok és módszerek kidolgozása és bevezetése. A pedagógia magújulását teszik szükségessé a „fenntartható oktatás” kritériumai, mely szerint az iskola közelítsen a valós élethez. A természetben – társadalomban – gazdaságban jelentkező alapvető problémák, ok-okozati összefüggéseit ismertesse fel a tanulókkal. A tanulók számára felhasználható ismereteket közvetítsen, és ezeket alkalmazza a problémamegoldás algoritmusainak begyakorlása közben, valamint a tanulók felelős állampolgárrá fejlődését segítése elő. A fenntarthatóság, mint a pedagógia egészét átfogó szemlélet egyre nagyobb teret kap az oktatásban - nevelésben. Ennek egyik fontos eszköze a projektoktatás is, mint egy olyan oktatási stratégia, amely kiválóan alkalmas a tanulás tanulására.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor