Tudta-e?
...évente két alkalommal érdemes a légkondicionáló fertőtlenítését is elvégeztetni, mert a berendezések gomba- és baktérium- tenyészetekkel lehetnek tele, a készülék ezért ilyenkor fertőzött levegőt keringet a belső térben?

116. szám - 2014. május 01.

Versenyfelhívás

VIII. Alkotmány és állampolgári jogok diákverseny

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében az alkotmány és állampolgári jogok témakörből nyolcadik alkalommal kerül sor kétfordulós vajdasági szintű középiskolai diákversenyre.
MUHI Béla | a szerző cikkei

9

Az írásbeli fordulóra mindegyik versenyzőnek kutatási jellegű szakdolgozatot kell beküldenie. A legjobbak meghívást kapnak a szóbeli döntőre, ahol elektronikus prezentáció kíséretében mutatják be kutatásaik eredményit, és válaszolnak a szakbizottság kérdéseire. A részvevők oklevélben és könyvjutalomban részesülnek, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. A felkészüléshez szakmai segédanyagokat lehet igényelni.

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben, a tehetségnevelés serkentése. A rendezvény hagyományosan szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére, melynek keretében elsősorban szakmai, módszertani és szaknyelvi kérdésekről lesz szó. Társszervezők a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Fókusz ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő elektronikus folyóirat szerkesztősége.

A kutatási jellegű szakdolgozatot 2014. május 20-ig két nyomtatott példányban a következő címre kell beküldeni: VMPE (Alkotmány verseny), 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54. A szakmunkát digitális formában is mellékelni kell CD-n, vagy elektronikus levélként elküldeni a jelentkezési lappal együtt a következő címre: genius.alkotmany@gmail.com

A versenyre forrásanyagként felhasználható a hivatalos tankönyv, illetve más hasonló témakörű könyvek vagy anyagok az Internetről. Hasznos olvasmány lehet Bozóki Antal: Alkotmány és (állam)polgári jogok című könyve, mely a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében jelent meg. Továbbá anyagokat, ötleteket lehet gyűjteni a médiákból, levéltárakból, közigazgatási, bírósági és egyéb dokumentumokból is. A diákok kreativitása, az önálló vizsgálódás és kutatás jellemzi ezt a versenyt. Az első forduló egy kutatási jellegű, esszészerű szakdolgozat megírása és beküldése, amit a szakbizottság értékel, és a legsikeresebb diákok meghívást kapnak a szóbeli döntőre. Erre április végén, vagy májusban kerül sor. Mindegyik versenyző a döntőre elektronikus prezentációt készít, és tíz perc áll a rendelkezésére, hogy bemutassa vizsgálódásai, kutatásai eredményeit, majd válaszol a szakbizottság kérdéseire. A szakdolgozat megírásához és a szóbeli prezentációhoz segítség található itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1938354131

A vizsgálatok, kutatások témái lehetnek az alkotmány és állampolgári jogok érvényesülésének pozitív és negatív példái egyaránt. Megfelelő szaknyelven megfogalmazott, argumentált, akár dokumentumokkal, táblázatokkal, ábrákkal és fényképekkel is illusztrált szakmunkát kell elkészíteni.

Érdekes téma lehet a kisebbségi jogok és azok érvényesülése, vagy például fel lehet dolgozni a következő témaköröket: az államhatalom és az állampolgár viszonya, az alapvető állampolgári jogok kodifikálása, törvénybe iktatása, az állampolgári jogok és kötelezettségek érvényesülése az oktatás, a közigazgatás, az egészségügy, a közlekedés területén stb. Az emberi jogok (szólás-, sajtó-, vallás-, egyesülési, gyülekezési szabadság) érvényesülése, általában a szociális és kulturális jogok megvalósulása, az oktatáshoz, művelődéshez, tájékozódáshoz, szabad mozgáshoz való jog, személyiségi jog, a méltósághoz való jog, a demokrácia, a jogállamiság érvényesülése. Vizsgálni lehet a kétnyelvűség, a gyermekjogok, a kisebbségi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a szabad tájékoztatásra és tájékozódásra való jog, a piacgazdaság, a fogyasztóvédelem, a betegellátás témakörét stb. Szerepelhet az erőszak (a családban, a társadalomban), a terrorizmus, a közbiztonság kérdésköre, a személyes szféra tiszteletben tartása, a mobbing, a gyűlöletszítás, a vagyonvisszaszármaztatás, a rehabilitáció…

Lehet készíteni interjút, részt lehet venni bírósági tárgyaláson, levéltárban kutatni, munkaközvetítőben tudakolódni, a környezetvédelemmel kapcsolatban értekezni, szociális és egészségvédelmi témákat taglalni stb. A szakmunka tartalmazzon észrevételeket, javaslatokat a megoldásra, mutasson rá a továbblépés lehetőségeire is. A kiválasztott témát mérlegelni lehet a belső jog, vagy akár a nemzetközi jog kapcsán is.

A verseny első, írásbeli fordulója tehát egy kutatási jellegű szakmunka megírásából áll, amit 2014. május 20-ig két nyomtatott példányban kell beküldeni és elektronikus változatban is egy CD-n vagy elektronikus levélként.

További információk a főszervezőtől kaphatók: Muhi Béla (tel. 021 548-259).

Az Alkotmány és állampolgári jogok című vajdasági diákverseny korábbi beszámolóit lásd itt:

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1443819725

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1390115691

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1328805784

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1314141432

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1277750475&sid=1253408664

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor