Tudta-e?
A számítógépes merevlemez feje adatrögzítéskor egészen közel kerül a lemezhez. Hogy mennyi is ez a távolság? Nos, az emberi hajszál vastagságának négyezred, a vörösvérsejt átmérőjének háromszázad, s cigarettafüst részecskéjének 250-ed része.

148-149. szám - 2017. január-február

Montessori Mária a nevelésről

Montessori reformpedagógiai módszere talán a legelterjedtebb a világon. Módszere minden kultúrában, a legkülönfélébb társadalmi rétegekben és eltérő képességű gyermekek képzésében is jól alkalmazható. Montessori Mária közel száz évvel ezelőtt kidolgozott pedagógiai módszere napjainkban is aktuális…
MAROSI Martina, óvodapedagógus, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, szakmunkatárs

4

A XIX. század végén és a XX. század elején az oktatás területén óriási változások mentek végbe Európa szerte és az Amerikai Egyesült Államokban. Az iskoláztatás tömeges jellegűvé vált. A reformpedagógia képviselői új koncepciók kidolgozásával próbálták jobbítani az oktatás színvonalát. Előtérbe került a tanítás-tanulás folyamatában a gyermeki aktivitás szabadsága, az önállóság, a cselekvésre ösztönzés. A gyakorlatorientált, praktikus ismeretek elsajátítása került a folyamat középpontjába. (Kováts: 2014, 36. o.)

A XIX. század végére a pedagógiára nagy hatással voltak a tudományos kutatások és nagy szerepet játszottak az új tudományok eredményei. Évszázadok óta ismertek voltak a csoportos és az egyéni foglalkozások, de igazán a XX. század elején kerültek előtérbe az oktatásban a reformpedagógia által. A reformpedagógia kidolgozói igyekeztek a megszokott iskolai módszerektől eltérően új módszereket, nevelési célokat kidolgozni. Kovátsné Németh Mária rendszerezésében megfigyelhetjük, hogy milyen változások voltak a tartalomban, formában, módszerekben, eszközökben, a tanári szerepekben.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2019 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor