Tudta-e?
...hogy honnan ered az óperenciás tenger kifejezés? A honfoglaláskor Magyarországhoz tartozott egy rész a mai Aausztria és Morvaország területéből. Itt folydogált az Ober-Enns folyó,ami az országunk határát jelentette akkoriban. Valószínűleg az erre vetődő vándorlegények rosszúl ejtették ki az Ober-Enns nevét, s amikor hazatértek messzi útjukról, arról meséltek,hogy túl jártak még az "Óperencián is"

148-149. szám - 2017. január-február

Montessori Mária a nevelésről

Montessori reformpedagógiai módszere talán a legelterjedtebb a világon. Módszere minden kultúrában, a legkülönfélébb társadalmi rétegekben és eltérő képességű gyermekek képzésében is jól alkalmazható. Montessori Mária közel száz évvel ezelőtt kidolgozott pedagógiai módszere napjainkban is aktuális…
MAROSI Martina, óvodapedagógus, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, szakmunkatárs

4

A XIX. század végén és a XX. század elején az oktatás területén óriási változások mentek végbe Európa szerte és az Amerikai Egyesült Államokban. Az iskoláztatás tömeges jellegűvé vált. A reformpedagógia képviselői új koncepciók kidolgozásával próbálták jobbítani az oktatás színvonalát. Előtérbe került a tanítás-tanulás folyamatában a gyermeki aktivitás szabadsága, az önállóság, a cselekvésre ösztönzés. A gyakorlatorientált, praktikus ismeretek elsajátítása került a folyamat középpontjába. (Kováts: 2014, 36. o.)

A XIX. század végére a pedagógiára nagy hatással voltak a tudományos kutatások és nagy szerepet játszottak az új tudományok eredményei. Évszázadok óta ismertek voltak a csoportos és az egyéni foglalkozások, de igazán a XX. század elején kerültek előtérbe az oktatásban a reformpedagógia által. A reformpedagógia kidolgozói igyekeztek a megszokott iskolai módszerektől eltérően új módszereket, nevelési célokat kidolgozni. Kovátsné Németh Mária rendszerezésében megfigyelhetjük, hogy milyen változások voltak a tartalomban, formában, módszerekben, eszközökben, a tanári szerepekben.

A teljes írás itt olvasható.

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor